Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Konkurētspējas paaugstināšanas projekts profesionālajā mācību iestādē
Title in English Project for Increasing Competitiveness in a College
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Dr.sc.ing. Gaļina Kozaka
Reviewer Dr.oec.Vitālijs Jurēnoks, Profesors
Abstract Diplomprojekta autore: Ingūna Sutra Diplomprojekta temats: Konkurētspējas paaugstināšanas projekts profesionālajā mācību iestādē. Pētījuma objekts ir Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža, un pētījuma priekšmets ir Koledžas konkurētspēja. Koledža ir izglītības iestāde, kas nodarbojas ar studējošo sagatavošanu ugunsdrošības, glābšanas un civilās aizsardzības jomā, respektīvi, Koledža sagatavo speciālistus, kas pēc studiju beigšanas strādās VUGD. Darba mērķis ir, pamatojoties uz Koledžas darbības analīzi, noteikt problēmas, kuras nepieciešams risināt, lai varētu izstrādāt priekšlikumus šo problēmu risināšanai, un paaugstinātu Koledžas konkurētspēju un novērtētu Koledžas darbības stabilitāti. Mērķa īstenošanai izvirzīti šādi uzdevumi: • izpētīt un raksturot Koledžu un tās darbību; • analizēt Koledžas darbības rādītājus, tai skaitā mācību procesa nodrošinājumu, akadēmisko personālu un studējošos; • pamatojoties uz veikto uzņēmuma SVID analīzi un aplūkotajiem Koledžas darbības rādītājiem, izvirzīt konkurētspējas palielināšanas pasākumus; • izdarīt secinājumus par izstrādāto darbu. Darbs sastāv no ievada, trīs daļām – analītiskā, aprēķinu un tehnoloģiskā daļa, secinājumiem un priekšlikumiem, bibliogrāfiskā saraksta. Darba apjoms ir 74 lpp., tajā ir iekļauti 19 attēli, 19 tabulas, 11 formulas, 21 bibliogrāfiskais avots – latviešu un angļu valodā, darbam pievienoti 6 pielikumi.
Keywords Konkurētspējas paaugstināšanas projekts profesionālajā mācību iestādē
Keywords in English A Project for Increasing Competitiveness in a College
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 24.05.2015 23:14:52