Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Economics
Title in original language „Dzīves kvalitātes paaugstināšanas iespējas Latvijā”
Title in English „Possibilities to Increase the Quality of Life in Latvia”
Department
Scientific advisor Dr.oec., I. Judrupa
Reviewer Prakt. doc. U. Kamols
Abstract Bakalaura darbam izvēlētais temats ir „Dzīves kvalitātes paaugstināšanas iespējas Latvijā”. Darba autore ir Jevgeņija Šabanova. Darba vadītājs – Dr.oec. Ilze Judrupa. Darba kopējais apjoms – 71 lappuses. Darbā ir 6 pielikumi, 18 tabulas un 8 attēli. Galvenais darba mērķis bija izpētīt dzīves kvalitātes ietekmi uz sabiedrības dzīvi un ekonomiku, analizējot pēdējo gadu tendences un izvirzot problemātikas risinājumus. Mērķa ietvaros praktiskajā daļā tika analizēta gan rādītāju ietekme uz dzīvi kopumā, gan statistiskie dati, gan izdarīti secinājumi un izvirzīti priekšlikumi dzīves kvalitātes paaugstināšanai. Darbs ir aktuāls, jo cilvēki vienmēr grib paaugstināt savu dzīves kvalitāti un sasniegt savus mērķus. Augsts dzīves kvalitātes līmenis valstī liecina par valsts iedzīvotāju labsajūtu un lojalitāti pret valsti, ekonomiskas situācijas stabilitāti un tehnisko progresu. Teorētiskajā daļā tika apskatīts dzīves kvalitātes jēdziens, tā plašā multidimensionalā nozīme, kas ietver sevī ekonomiskus, sociālus, dabas, demogrāfiskus, izglītības un veselības infrastruktūras procesus, kuri notiek ikdienā sabiedrībā. Ir izpētīti objektīvie un subjektīvie rādītāji, ka arī autore pievērsa uzmanību dzīves kvalitātes vēsturei un saiknei ar pamatvajadzību apmierināšanu. Izvērtēta dzīves kvalitātes kompleksā metodika, kas palīdzēja analizēt praktisko informāciju. Darba praktiskajā daļā papildus tika izskatīts un analizēts Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.–2020. gadam, kurā tika izvirzīti uzdevumi, kas saistīti arī ar dzīves kvalitātes jomām – darba tirgus, izglītība, veselība, kultūra un ģimene. Katrā jomā tika izstrādāti uzdevumi, kurus valsts plāno realizēt nākamajos gados. Darba laikā tika analizēta situācija Latvijā. Pusei no iedzīvotājiem ienākumi ir līdz 500 Eiro mēnesī, gandrīz piektdaļa nesaņem nekādu labumu no darba dēvēja, kā arī nevar atļauties veikt ārstēšanos laikā. Demogrāfiskajai situācijai ir negatīva tendence – migrācijas saldo jau daudzus gadus ir negatīvs, kā arī mirstība pārsniedz dzimstību. Izglītojošu cilvēku skaits ar gadiem samazinās, bezdarbnieku skaitā gan var redzēt pozitīvu dinamiku. Autores priekšlikumi ir realizēt Latvijas Nacionālo attīstības plānu, jānovērš tautību un ienākumu noslāņošana, atbalstīt uzņēmējdarbību, nodrošināt iedzīvotājus ar palīdzību, atlaidēm un pabalstiem, kā arī stimulēt jauniešus palikt Latvijā ar budžeta vietu skaita palielināšanu un karjeras attīstību studentiem.
Keywords Dzīves kvalitātes paaugstināšanas iespējas Latvijā, Latvija, Dzīves kvalitāte, Paaugstināšanas iespējas
Keywords in English Possibilities to increase life quality in Latvia, Latvia, Life quality, Increase
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 22.05.2015 03:45:48