Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Occupational Safety
Title in original language Ražošanas un biroja telpu mikroklimata pilnveidošana kokapstrādes uzņēmumos
Title in English Improving Industrial and Office Premises Climate at Woodworking Enterprises
Department 22200 Institute of Labour and Civil Safety
Scientific advisor V.Urbāne, Dr.chem.
Reviewer S.Lavendele, Dr.chem.
Abstract Maģistra darba tēma: “Ražošanas un biroja telpu mikroklimata pilnveidošana kokapstrādes uzņēmumos”. Maģistra darba mērķis – analizēt ar mikroklimatu saistītās problēmas, to rašanās iemeslus, novērtēšanas metodes, lai pilnveidotu ražošanas telpu un biroja telpu mikroklimatu kokapstrādes uzņēmumos un sniegtu priekšlikumus risku novērtēšanas un preventīvo pasākumu realizēšanā kokapstrādes uzņēmumos. Pētījuma objekts: Kokapstrādes uzņēmumu ražošanas telpas un biroja telpas, mikroklimata problēmas tajos. Pētījuma priekšmets: Mikroklimata novērtēšana kokapstrādes uzņēmumu rūpnieciskajās un biroja telpās, pielietojot sekojošas pētīšanas metodes: Pētījuma metodes: - Normatīvo aktu izpēte, salīdzināšana ar citu valstu normām; - Mikroklimata ietekmējošo faktoru izpēte; - Nepiemērota mikroklimata ietekme uz cilvēka veselību; Maģistra darba uzdevumi: - Analizēt ar mikroklimatu saistīto risku novērtēšanas metodes; - Analizēt mikroklimatu regulējošos normatīvos aktus un salīdzināt tos ar citu valstu normatīviem; - Analizēt ar mikroklimatu saistītās nepilnības kokapstrādes uzņēmumos, to rašanās iemeslus, izraisītās problēmas un pasākumus to novēršanai; - Izpētīt kokapstrādes uzņēmumu rūpniecisko un biroja ēku mikroklimata rādītājus; - Veikt pētījumu lai pilnveidotu mikroklimatu kokapstrādes uzņēmumu ražošanas un biroja telpās. Maģistra darba teorētiskā daļā: Kokapstrādes uzņēmumu darba drošības attīstības vēsture, risku novērtēšanas analīze un normatīvo aktu analīze. Maģistra darba analītiskajā daļā: Izvērtēti un analizēti mikroklimatu ietekmējošie faktori, negatīvo faktoru novēršanas pasākumi, veikts dažu valstu mikroklimata regulējošo normatīvo aktu analīze. Maģistra darba praktiskajā daļā: Izmantojot iepriekšminētās riska metodes, tiek novērtēti, salīdzināti un apkopoti mikroklimata parametri kokapstrādes uzņēmumu ražošanas un biroja telpās. Maģistra darba apjoms: Maģistra darbs sastāv no 92 lapām. Maģistra darbs satur 18 attēlus, 17 tabulas un 3 aprēķinu formulas. Maģistra darbā izmantotās materiāli: Maģistra darba literatūras sarakstā ir ietverti 70 informācijas avoti. Maģistra darbs uzrakstīts latviešu valodā. Tulkojums no angļu, krievu, franču, poļu, lietuviešu un vācu valodām veica autore.
Keywords Ražošanas un biroja telpu mikroklimata pilnveidošana kokapstrādes uzņēmumos
Keywords in English Improving industrial and office premises climate at woodworking enterprises
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 21.05.2015 21:41:42