Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Personāla noslodzes izvērtējums MKP „Terehova””
Title in English “Evaluating the Workload of Personnel at Customs Control Point “Terehova””
Department 22315 Department of Customs and Taxes
Scientific advisor R.Račinska
Reviewer D.Aramina, RTU docente (prakt.), Mg.oec.
Abstract ANOTĀCIJA Diplomdarba tēma: Personāla noslodzes novērtējums Muitas kontroles punktā (turpmāk tekstā MKP) Terehova. Diplomdarba objekts - muitas amatpersonu darba organizācija MKP Terehova. Diplomdarbs priekšmets – personāla noslodzes izvērtējums. Diplomdarba mērķis ir analizēt darba organizāciju un efektivitāti MKP Terehova un, balstoties uz analīzes rezultātiem, izstrādāt atbilstošus priekšlikumus. Lai sasniegtu izvirzīto darba mērķi, tiek noteikti sekojoši darba uzdevumi: 1. raksturot personāla vadīšanas būtību; 2. sniegt MKP Terehova vispārējo raksturojumu; 3. pētīt personālu un tā pienākumus MKP Terehova; 4. analizēt MKP Terehova darba organizācijas darba rādītājus: 5. veikt MKP Terehova darbinieku noslodzes analīze; 6. izstrādāt priekšlikumus muitas kontroles punkta darba pilnveidošanai. Lai realizētu darbā izvirzīto mērķi un uzdevumus, tika izmantotas sekojošas metodes: literatūras, dokumentu atlases un analīzes metode; aprakstošā metode; statistiskās analīzes metodes - statistiskā salīdzināšana un grupēšana; sistemātiskā analīze. Diplomdarba pirmajā nodaļā sniegts MKP Terehova vispārējs raksturojums, uzdevumi un funkcijas, analizēti MKP Terehova personālsastāva darba rādītāji. Diplomdarba otrajā nodaļā ir raksturota personāla vadīšanas būtība. Diplomdarba trešajā nodaļā ir veikta MKP Terehova darbinieku noslodzes analīze. Diplomdarba apjoms ir 60 lapaspuses, tajā ir iekļauti 23 attēli, 1 tabula, secinājumi un priekšlikumi, kā arī izmantoti 32 bibliogrāfiskie avoti.
Keywords Personāla noslodzes novērtējums Muitas kontroles punktā Terehova.
Keywords in English The assessment of staff work amount in Terehova Customs Control Post.
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 21.05.2015 18:12:38