Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Aizsardzības un legālās tirdzniecības veicināšanas funkciju sabalansēšana muitas iestādēs”
Title in English “Balance between Protecting and Facilitating Legitimate Trade Functions in Customs Institutions”
Department 22315 Department of Customs and Taxes
Scientific advisor N.Rudzītis
Reviewer R.Račinska, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.)
Abstract Diplomdarbā „Aizsardzības un legālās tirdzniecības veicināšanas funkciju sabalansēšana muitas iestādēs” par darba pētījumu objektu ir izvēlēta muitas aizsardzības un legālās tirdzniecības veicināšanas funkciju īstenošana. Par darba pētījuma priekšmetu - efektīvā muitas formalitāšu vienkāršota kārtošana un muitas kontroles pasākumu piemērošana. Darba tēma ir aktuāla, jo mūsdienu pasaulē terora aktu un militāro konfliktu skaits nemitīgi aug. Pēc Pasaules Terorisma datubāzes datiem, 2013. gadā, no teroristu uzbrukumiem gāja bojā 17 891 cilvēks. Šie fakti uzliek muitai papildus funkcijas, saistībā ar muitas kontroli. Aizsardzība – ir muitas darbības prioritārais virziens. Tajā paša laikā pieaug preču, pakalpojumu, kapitāla un iedzīvotāju plūsma starp valstīm, kas rada globalizācijas procesu. Preču apmaiņas un cilvēku pārvietošanos atvieglošana ir uzticēta muitas iestādēm. Muitas funkciju sabalansēšana ir būtisks priekšnoteikums sekmīgai valsts attīstībai. Lai izpētītu pētījuma objektu, darbā tika aplūkoti tādi jautājumi, kā tirdzniecības veicināšanas pamatprincipi, tirdzniecības procedūru vienkāršošana, tirdzniecības regulēšanas mehānismi, muitas politika, standartu sistēma „Drošībai un vienkāršojumiem globālajā tirdzniecībā”, CRMS (Customs risk management system) risku pārvaldības sistēma, muitas kontroles pasākumu rezultāti 2010 – 2014 gadu posmā. Darba mērķis ir : izpētīt muitas legālās tirdzniecības un aizsardzības funkciju realizēšanu. Darba uzdevumi: izpētīt muitas lomu starptautiskajā aizsardzībā un tirdzniecībā, izpētīt legālās tirdzniecības veicināšanas muitas funkciju realizāciju un aizsardzības funkcijas realizāciju. Diplomdarbs sastāv no trim sadaļām: Starptautiskā tirdzniecība, Starptautiskā aizsardzība un standartu sistēmas drošībai un vienkāršojumiem pamatprincipi. Pirmajā sadaļā ir izskatīta starptautiskās tirdzniecības nozīme, tirdzniecības veicināšanas pamatprincipi, analizēti Latvijas ārējās tirdzniecības rādītāji un muitas loma starptautiskajā tirdzniecībā. Otrajā sadaļā apskatīta starptautiska aizsardzība, preču piegādes ķēžu drošība, muitas aizsardzības funkcija, muitas loma starptautiskajā aizsardzībā. Trešajā sadaļā ir izskatīti pieci tirdzniecības procedūru vienkāršošanas standartu sistēmas „Drošībai un vienkāršojumiem globālajā tirdzniecībā” elementi – pirmsmuitošanas deklarācija, riska pārvaldība, augsta riska kravu pārbaude, uzlabotie tirdzniecības atvieglojumi un viena loga sistēma. Darba nobeigumā apkopoti secinājumi, kā arī izstrādāti priekšlikumi par aizsardzības un legālās tirdzniecības veicināšanas muitas funkciju sabalansēšanas iespējām. Diplomdarba apjoms ir 65 lappuses, tās satur 16 attēlus, 3 tabulas, bibliogrāfiskajā sarakstā uzrādīti 11 izmantotās literatūras avoti un 52 interneta vietnes.
Keywords Aizsardzības muitas funkcija, legālās tirdzniecības veicināšanas funkcija, tirdzniecības procedūru vienkāršošana, tirdzniecības regulēšanas mehānismi, muitas politika, standartu sistēma „Drošībai un vienkāršojumiem globālajā tirdzniecībā”, CRMS (Customs risk management system) risku pārvaldības sistēma
Keywords in English balance between customs functions, protection and facilitating legitimate trade, international trade, international security, basic principles of standard system for security and simplification
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 20.05.2015 15:57:05