Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Economics
Title in original language "Rīgas lielmēroga dzīvojamo rajonu nozīme pilsētas ilgtspējīgā ekonomiskajā attīstībā "
Title in English "Significance of Riga Large Scale Residential Areas in Sustainable Economic Development of the City"
Department 22067 Division of Continuing Education of Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr. arh., E. Bondars
Reviewer Dr. oec., asoc. prof. T. Survilo
Abstract Maģistra darba autors: Inesa Pavlova Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Dr.arh., lekt. Edgars Bondars Maģistra darba darba temats: Rīgas lielmēroga dzīvojamo rajonu nozīme pilsētas ilgtspējīgā ekonomiskajā attīstībā Maģistra darba apjoms: 110 lpp, 4 tab.,45 att. Maģistra darbā izmantotie materiāli: Darbā tika izmantota Latvijas un ārzemju autoru zinātniskā literatūra, dažādi publiski pieejamie pētījumi, disertācijas un raksti, LR Centrālās Statistiskas pārvaldes aktuālie dati, Rīgas pilsētas pašvaldības publicētie dokumenti un pārskati, interneta resursu materiāli. Maģistra darba galvenie rezultāti: Pētāmie dzīvojamie rajoni ir nozīmīga pilsētas sastāvdaļa un par to liecina veiktie pētījumi un analīze gan vietējā, gan starptautiskā mērogā. Rīgas pilsētas plānošanas un attīstības dokumenti kalpo kā instruments visas pilsētas un tai skaitā pētāmo lielmēroga dzīvojamo rajonu attīstībai. Darbā tika pētītas lielmēroga dzīvojamo rajonu dzīvokļu tirgus tendences, jauno projektu celtniecības rādītāji, ES īstenoto projektu rādītāji gan pētāmajos dzīvojamos rajonos, gan Rīgā kopumā, kā arī tika izpētīta konkrēti izvēlētu dzīvojamo rajonu ekonomiskā nozīme Rīgas ilgstspējīgā ekonomiskajā attīstībā. Pētījuma ietvaros tika veikta iedzīvotāju aptauja. Minēto rādītāju izpēte sniedza galveno rezultātu – darbā pētāmiem dzīvojamiem rajoniem, kuros ir vidēji 35% nodarbinātība, 65% ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaits, kā arī nozīmīga investoru klātbūtne un viens no lielākiem darījumu skaitiem tieši sērijveida dzīvokļu vidū, ir liela nozīme pilsētas ilgtspējīgā ekonomiskā attīstībā. Izstrādājot maģistra darbu kā galvenie problēmjautājumi pētāmajā jomā konstatēti - pilsētas plānošanas un attīstības dokumentu neatbilstība ar notiekošiem procesiem pilsētā, tai skaitā darbā pētāmajos dzīvojamos rajonos, kā rezultātā pilsēta attīstās nevienmērīgi, ignorējot pilsētas plānošanas dokumentu pamatnostādnes. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Pavlova, I. Rīgas lielmēroga dzīvojamo rajonu nozīme pilsētas ilgtspējīgā ekonomiskajā attīstībā: Maģistra darbs/Zinātn.vadītājs Bondars, E. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2015. - 110 lpp.
Keywords Rīgas lielmēroga dzīvojamo rajonu nozīme pilsētas ilgtspējīgā ekonomiskajā attīstībā
Keywords in English Significance of Riga Large Scale Residential Areas in Sustainable Economic Development of the City
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 20.05.2015 15:41:16