Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Transport Systems Engineering
Title in original language Autotransporta uzņēmuma modernizācija ar mērķi palielināt tā darbības efektivitāti.
Title in English Modernization of a Motor Transport Company with the Aim to Improve Its Performance.
Department 15E00 Aeronautikas institūts
Scientific advisor Viktors Feofanovs
Reviewer Yevhen Harbuz
Abstract Bakalaura darba tēma – “Autotransporta uzņēmuma modernizācija ar mērķi palielināt tā darbības efektivitāti” Bakalaura darbā pētāmais objekts, Uzņēmums “X”, ir sasniedzis tādu darbības punktu, kurā uzņēmumam ir ļoti grūti konkurēt ar līdzīgiem uzņēmumiem, kas darbojas starptautisko kravu pārvadājumu nozarē, līdz ar to uzņēmumam nepieciešama modernizācija, lai tas spētu paaugstināt savu darbības efektivitāti un konkurētspēju. Bakalaura darbs sastāv no 3 daļām – teorētiskās daļas, analītiskās daļas, projekta daļas. Teorētiskajā daļā tiek apskatīta kravas autopārvadājumu organizēšana no teorētiskā viedokļa – tiek noskaidrots ko nozīme kravu pārvadājumi ar autotransportu vispārīgi, tiek noskaidroti autoparka raksturojošie elementi, kā arī tiek izpētīti transportēšanas kvalitātes, izmaksu un efektivitātes kritēriji. Analītiskajā daļā tiek analizēta uzņēmuma saimnieciskā darbība, tiek analizēts uzņēmuma materiāli-tehniskais nodrošinājums, kā arī tiek veikta uzņēmuma finansiālā stāvokļa analīze. Kopsavilkumam par uzņēmuma saimniecisko darbību tiek veikta SVID analīze, ar kuras palīdzību var izvērtēt tos faktorus, kas nodrošina uzņēmuma veiksmīgu attīstību šobrīd, un identificēt tos faktorus, kuri var veicināt uzņēmuma tālāko izaugsmi, līdz ar to ļaujot izvirzīt uzņēmumam iespējamos priekšlikumus tā darbības efektivitātes paaugstināšanai. Projektu daļā tiek noteikts izvirzīto priekšlikumu ekonomiskais izdevīgums jeb rentabilitāte, ļaujot noteikt izdevīgākos un visātrāk īstenojamos pasākumus uzņēmuma modernizācijai, ar mērķi palielināt tā darbības efektivitāti. Kā arī tiek izstrādāti 3 rasējumi, kas attēlo uzņēmumam piederošā zemes gabala apbūvi, tā infrastruktūras izveidošanai un sakārtošanai. Bakalaura darba kopējais apjoms ir 64 lapas. Darbā iekļautas 13 tabulas un 14 attēli, kā arī tiek izmantotas 29 formulas un izteiksmes. Literatūras sarakstā izmantoto informācijas avotu skaits ir 35.
Keywords transports; loģistika;autotransporta uzņēmuma ekonomika; starptautiskie kravu pārvadājumi
Keywords in English transport; logistics; economics of road transport enterprise; international freight transportation
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 20.05.2015 14:43:54