Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Economics
Title in original language „Rīgas pilsētas konkurētspējas paaugstināšanas iespējas”
Title in English „Possibilities to Increase Competitiveness of Riga”
Department
Scientific advisor Dr.oec., I. Judrupa
Reviewer Prakt. doc. U. Kamols
Abstract Bakalaura darba autors: Viktorija Potjomkina. Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Dr. oec. docente Ilze Judrupa. Bakalaura darba temats: Rīgas pilsētas konkurētspējas paaugstināšanas iespējas. Bakalaura darbs sastāv no ievada, divām daļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Bakalaura darba apjoms: 67 lpp., tajā iekļauti 42 attēli, 2 tabulas, 1 pielikums. Konkurētspējas paaugstināšana ir izvirzīta, ka galvenais mērķis gandrīz visu uzņēmumu un valsts attīstības programmās, turklāt mūsdienās nepastāv vienotas definīcijas konkurētspējas jēdzienam un to ietekmējošiem faktoriem. Bakalaura darba mērķis ir novērtēt Rīgas pilsētas konkurētspēju un veikt to salīdzinājumu ar Baltijas galvaspilsētām. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, bakalaura darbā pirmajā daļā tiek izpētīts konkurētspējas jēdziens, to izcelsme un ietekmējošie faktori. Otrajā daļā tiek analizēti statistiskie dati, tiek izstrādāts radītāju klāsts, kas ietekmē Rīgas konkurētspēju un veikta ietekmējošo faktoru analīze. Bakalaura darba autore secināja, ka Rīgas konkurētspēja ir visvājākā starp Baltijas galvaspilsētām. Bakalaura darba rezultāta tika izstrādāti secinājumi un izvirzīti priekšlikumi, kas paaugstinātu Rīgas konkurētspēju nākotnē. Bakalaura darbā izmantoti 68 bibliogrāfiskie avoti, no kuriem 5 krievu valodā, 22 angļu valodā un 41 latviešu valodā. Informācijas avoti pārsvarā ir elektroniskie resursi: ministriju ziņojumi; zinātnieku, ekonomistu un pasaules organizācijas publikācijas, ziņojumi un pētījumi; statistisko materiālu krājumi un mācību literatūra.
Keywords konkurētspēja, konkurētspējas indekss, regionālā konkurētspēja
Keywords in English competitiveness, competitiveness index, region competitiveness
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 20.05.2015 10:11:13