Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Transport Systems Engineering
Title in original language Loģistikas uzņēmuma autoparka izveidošanas iespēju izpēte un analīze.
Title in English Investigating the Possibilities of Creating a Vehicle Fleet for a Logistics Company.
Department 15E00 Aeronautikas institūts
Scientific advisor Viktors Feofanovs
Reviewer Māris Hauka
Abstract Maģistra darba nosaukums ir „Loģistikas uzņēmuma autoparka izveidošanas iespēju izpēte un analīze”. Darbā, par galveno pētījuma objektu tika izvēlēts loģistikas uzņēmuma modelis, kas nodarbojās ar starptautisku kravu pārvadājumu realizēšanu. Galvenie darba mērķi ir noteikt, pēc iespējas sīkāk, uzņēmuma autoparka izveidošanas iespējas un nosacījumus tās izveidošanai. Pirmā maģistra darba daļa ir teorētiska. Šīs darba daļā tiek atspoguļota uzņēmuma struktūra, mūsdienas tendences pēc uzņēmumu autoparka uzturēšanās nepieciešamības un mūsdienu uzņēmumu vajadzību finansējuma tendences un iespējas. Otrā maģistra darba daļa ir aprēķinu daļa. Šīs darba daļas ietvaros, tiek veikti galvenie uzņēmuma darbības aprēķini: pēc modelētiem uzņēmuma kravu pārvadājumu apjomu apkalpošanas statistiskiem rezultātiem, tiek aprēķināts, uzņēmumam nepieciešamo kravas autotransporta līdzekļu skaits. Pēc mūsdienu kravu autotransporta līdzekļu tirgus vērtības analīzes, tiek aprēķināta nepieciešama finansējuma summa, kravu autoparka izveidošanai, un tiek analizētas un izpētītas finanšu pakalpojumu izmantošanas sekas, dotā autoparka izveidošanai. Maģistra darba secinājumos tiek analizēta visa iegūta informācija par uzņēmuma autoparka izveidošanas sekām, izveidoti secinājumi, kas balstās uz iegūtas informācijas analīzes un izvirzīti priekšlikumi par izpētīta jautājuma risināšanas iespējām. Dota maģistra darba apjoms ir 82 lappuses, 23 attēli, tajā skaitā 9 aprēķinu grafiki, 23 tabulas, 49 formulas un 23 literatūras avoti.
Keywords Loģistikas uzņēmums, autoparka izveidošana, modelis, loģistikas uzņēmuma modelis,
Keywords in English Logistic company, vehicle fleet, model, logistic company model, car park organization, analysis
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 20.05.2015 00:18:20