Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Transportation Engineering
Title in original language "Satiksmes intensitātes analīze Rīgas pilsētā" ("Jaunzemju, Vienības un Brīvības ielu posmu rekonstrukcija Valmierā")
Title in English "Analysis of Traffic Flow in Riga" ("Reconstruction of Jaunzemju, Vienibas and Brivibas Street Sections in Valmiera")
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor M.Zemītis
Reviewer J.Smirnovs
Abstract Bakalaura darbs (ar inženierprojektu) ir sadalīts divās daļās, no kurām pirmā daļa ir bakalaura darba daļa, kas sastāv no analītiskā apraksta un teorētiskās daļas, bet otrā ir inženierprojekta daļa – praktiskā daļa. Bakalaura darba daļā pētīju satiksmes intensitātes analīzi Rīgas pilsētā. Analītiskajā aprakstā tiek aplūkota pašreizējā satiksmes intensitātes situācija Rīgas pilsētā, kā arī satiksmes drošības un optimizācijas jautājumi, savukārt teorētiskajā daļā - lielāko transportbūvju attīstības stratēģija un to mijiedarbība. Bakalaura darba daļa sastāv no 68 lapaspusēm ar paskaidrojošo tekstu, tas ir sadalīts 4 nodaļās, un tajā ir iekļautas 6 formulas, 11 tabulas un 26 attēli. Bakalaura darba daļas izstrādei tika izmantoti 13 informācijas avoti. Inženierprojektā – praktiskajā daļā - izstrādāju Jaunzemju, Vienības un Brīvības ielu posmu rekonstrukcijas plānu Valmierā. Rekonstrukciju paredzēts veikt Brīvības ielas posmā no Paleju ielas līdz Pilātu ielai, kā arī Jaunzemju un Vienības ielu krustojumu zonās. Rekonstruējamo ielu kopgarums ir 912 metri. Rekonstruējamās ielas atrodas Valmieras mazstāvu apbūves dzīvojamajā rajonā – Burkānciemā. Ielas nodrošina uzturēšanās un piekļuves funkcijas. Brīvības iela klasificējama kā C III kategorijas iela, bet Vienības un Jaunzemju ielas – D IV. Inženierprojekta paskaidrojuma raksta apjoms ir 88 lapaspuses, 15 attēli, 17 tabulas, 30 izmantotās literatūras avoti, grafiskajā daļā ir 32 rasējumi.
Keywords “Satiksmes intensitātes analīze Rīgas pilsētā“;“Jaunzemju, Vienības un Brīvības ielu posmu rekonstrukcija Valmierā“
Keywords in English “Analysis of the traffic flow in Riga“; “Reconstruction of Jaunzemju, Vienibas and Brivibas Street Sections in Valmiera“
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 19.05.2015 15:26:34