Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Transport Systems Engineering
Title in original language Vēja ģeneratoru pamatu konstrukcijas aizsargpārsega ražošanas organizācija uzņēmumā.
Title in English Organizing the Production of Protective Wind Turbine Foundation Cover at a Company
Department 15E00 Aeronautikas institūts
Scientific advisor Aloizs Lešinskis
Reviewer Vladislavs Ņesterovskis
Abstract Griķis, J. "Vēja ģeneratoru pamatu konstrukcijas aizsargpārsega ražošanas organizācija uzņēmumā". Bakalaura darbs. Rīga, Rīgas Tehniskā universitāte, Transporta un Mašīnzinību fakultāte, 2015. Bakalaura darba mērķis ir veikt konkrētā uzņēmuma darba organizācijas izpēti, ražojot vēja ģeneratoru pamatu konstrukcijas aizsargpārsegu, kurš tiek izmantots pamatu konstrukcijas būvniecības laikā, kā arī veikt secinājumus un izstrādāt priekšlikumus ražošanas organizācijas uzlabošanai. Pētījuma teorētiskajā daļā sniegts aizsargpārsegu ražošanā izmantoto materiālu un to ražošanas procesa raksturojums, aprakstīta aizsargpārsegu specifika, kā arī aplūkota darba organizācija un ražošanas efektivitāte uzņēmumā. Aprēķinu daļā sniegta informācija par aizsargpārsega izmēriem un darba laika organizāciju. Darbā secināts, ka pētāmā uzņēmuma ražošanas procesu organizācijas lielākā problēma ir ražotnes telpu izmēru nepiemērotība dažādo savstarpēji atšķirīgo produkta ražošanas fāžu realizēšanai. Konstatēts, ka, veicot liekas darbības viena pilna aizsargpārsega tapšanā, vidēji tiek zaudētas astoņas stundas, kas saistīts ar telpu izmēru nepiemērotību konkrētajā produkta ražošanai. Darbā tiek doti priekšlikumi, kā, pārveidojot ražotnes telpu izmērus, samazināt konkrētā produkta izveides laiks. Bakalaura darbs sastāv no teorētiskās un aprēķinu daļas, kas kopā sastāda 60 lapaspuses. Darbā ir iekļauti: 32 attēli, 3 tabulas, 11 formulas, 15 literatūras avoti.
Keywords aizsargkonstrukcijas pārsegs, PVC, darba organizācija.
Keywords in English protective cover, PVC, work organization.
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 19.05.2015 00:21:27