Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Transport Systems Engineering
Title in original language Latvijas uzņēmuma eksporta metāla produkcijas sadales sistēmas projektēšana Skandināvijas un Baltijas valstīm.
Title in English Designing a Distribution System of a Latvian Metal Product Export Enterprise for the Scandinavian Countries and Baltic States.
Department 15E00 Aeronautikas institūts
Scientific advisor Viktors Feofanovs
Reviewer Margarita Urbaha
Abstract Bakalaura darba ar projekta daļu nosaukums: „Latvijas uzņēmuma eksporta matāla produkcijas sadales sistēmas projektēšana Skandināvijas un Baltijas valstīm.” Katra uzņēmuma veiksmīgas attīstības pamats ir preču un sniegto pakalpojumu kvalitāte. Tas ir milzīgs darbs, kas saistīts ar cilvēka faktoru, resursiem un naudas plūsmu. SIA „Severstal Distribution” cenšas atrast individuālu pieeju katram klientam un nodrošināt noteikto uzdevumu kvalitatīvo izpildi. Preču pirkšanas līguma izpildei klients un menedžeris paraksta specifikāciju, kurā norāda materiāla veidu un daudzumu, kā arī nosaka termiņu preču ražošanai. Tad notiek kravas pārvadāšana, izmantojot izvēlētās transporta kompānijas pakalpojumus. Šajā darbā tiek izvirzīts piedāvājums mainīt shēmu, kura regulē darbu ar klientiem, un tieši pāriet no darba ar individuālajiem pasūtījumiem pie masveida klientu apkalpošanas caur veikalu- noliktavu konkrētajā reģionā. Darba pirmajā daļā ir aplūkotas dažāda veida metāla produkcijas uzglabāšanas prasības noliktavā. Darba otrajā daļā tiek veikta uzņēmuma darbības jomas analīze, kas iekļauj informāciju par uzņēmumu, piedāvājamo produkciju, tiek veikta darba analīze, aprakstītas problēmas un piedāvāti risinājumi. Trešajā daļā ir noteikta noliktavas optimālā atrašanās vieta, izmantojot smaguma centra metodi. Ceturtajā daļā ir aprakstīta kravas pārvadāšana, un tieši izdevīga maršruta izvēle, pārvadājuma plānošana, kravas sagatavošana pārvadājumam. Šajā daļā arī tiek aprēķinātas slodzes uz izvēlētā transportlīdzekļa ass. Piektajā daļā ir projektēta noliktava, kura iekļauj tehnoloģiskas zonas izmērus, mehanizāciju, uzglabāšanas zonas noteikšanu un ekonomiskus rādītājus, t.i. summāras izmaksas un iespējamais atmaksāšanās periods. Diplomdarba apjoms ir 103 lappuses, iekļauti 45 attēli, 25 tabulas, 53 formulas, izmantoti 27 literatūras avoti un 3 rasējumi.
Keywords smaguma centra metodi, maršruta izvēle, noliktava, tehnoloģiskas zonas
Keywords in English the center of gravity method, cargo transportation scheme, warehouse concept model
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 18.05.2015 23:39:26