Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Īpašo preču muitas kontroles pasākumu veikšanai nepieciešamo kompetenču izvērtējums”
Title in English “Assessment of Competences Necessary for Specific Goods Customs Control”
Author Kristīne Mende
Department 22315 Department of Customs and Taxes
Scientific advisor R.Račinska
Reviewer D.Aramina, RTU docente (prakt.), Mg.oec.
Abstract Katrai muitas amatpersonai ir noteikti vairāki darba pienākumi, kas saistīti ar preču dokumentālu un fizisku kontroli, sadarbību ar klientiem, dažādu lēmumu pieņemšanu, kā arī jāvar un jāprot veikt adekvātu un kvalitatīvu kontroles pasākumu kompleksu, lai spētu izpildīt vienu no galvenajām sava darba funkcijām - aizsargāt sabiedrības un valsts intereses. Darba uzdevumu izpildei vajadzīgas konkrētas kompetences, kas ir atkarīgs no amatpersonas ieņemāmā amata un pienākumiem. Katra līmeņa darbiniekam nepieciešamo kompetenču pakāpe ir atšķirīga, bet pamatzināšanas visiem ir vienādas. Darba tēma ir īpašo preču muitas kontroles veikšanai nepieciešamo kompetenču izvērtējums. Darba objekts ir īpašo preču muitas kontroles pasākumi. Darba priekšmets ir nepieciešamās kompetences veicot muitas kontroli. Darba mērķis ir izpetīt un analizēt muitas darbinieku kompetences, kas nepieciešamas, veicot īpašo preču muitas kontroli. Darbs sastāv no 3 nodaļām, 9 apakšnodaļām, kopējais lappušu skaits ir 60, darbā ievietots 1 shematisks attēls un 3 tabulas. Darba struktūru veido 3 nodaļas, kurās secīgi aprakstīti procesi un kompetences, kas nepieciešami īpašo preču muitas kontroles veikšanai. Pirmā nodaļa atspoguļo muitas iestādes struktūru un organizāciju, tiek aprakstīta hierarhija un normatīvo aktu bāze, kas regulē muitas darbu. Nodaļas otrā daļa satur muitas kontroles pasākumu aprakstu. Otrā nodaļa sastāv no īpašo preču grupu uzskaitījuma un aprakstiem, kā arī no muitas kontroles procesa raksturojuma. Trešājā nodaļā tiek analizētas kompetences. Pirmā daļa sastāv no teorētiska kompetenču apraksta, otrā daļā aprakstīti amata pienākumi un kompetences, kādām jāpiemīt muitas darbiniekiem, trešā daļa ir kompetenču analīze.
Keywords īpašo preču muitas kontroles veikšanai nepieciešamo kompetenču izvērtējums
Keywords in English special customs control of the goods require a competence assessment
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 18.05.2015 15:08:51