Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Transport Systems Engineering
Title in original language Loģistikas procesu pilnveidošana rūpniecības uzņēmuma ražošanas līnijā.
Title in English Improvement of Logistical Processes on the Production Line of an Industrial Enterprise.
Department
Scientific advisor Viktors Feofanovs
Reviewer Sergejs Kuzņecovs
Abstract Bakalaura darba ar projekta daļu nosaukums ir „Loģitstikas procesu pilnveidošana rūpniecības uzņēmuma ražošanas līnijā”. Galvenie darba uzdevumi – noskaidrot ražošanas līnijas problēmas un pazeminātās efektivitātes iemeslus. Piedāvāt efektivitātes palielināšanas pasākumus, ievest taupīgās ražošanas metodoloģijas elementus. Bakalaura darba pirmajā daļā tiek apskatīta taupīgās ražošanas (LEAN Production) metodoloģija un tās elementi. Tiek aprakstītas metodes, ko pielieto ražošanas līnijas modernizēšanai un tās efektivitātes palielināšanai. Otrajā daļā tiek analizēts rūpniecības uzņēmums, tā struktūra, uzņēmuma statistiskie dati, ražošanas līniju efektivitātes rādītāji. Analīzes rezultātā ražošanas līnijai ar zemu efektivitātes rādītāju noteiktas problēmas un iespējamie risinājumi. Darba trešajā daļa tiek rēķināts tehniskais pamatojums modernizētās ražošanas līnijas projektēšanai. Šīm nolūkam tiek izpētīti līnijā pielietojami komponenti, noteikts jauns darba staciju izkārtojums, izpētīts klienta signāls, noteikts KANBAN statuss komponentiem. Bakalaura darba apjoms ir 67 lappuses, 26 attēli, 15 tabulas, 18 formulas, 14 literatūras avoti un 3 rāsējumi.
Keywords Loģitstikas procesu pilnveidošana rūpniecības uzņēmuma ražošanas līnijā
Keywords in English Improvement of Logistical Processes on the Production Line of an Industrial Enterprise
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 18.05.2015 13:28:33