Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Economics
Title in original language „Latgales reģiona sociāli ekonomiskās attīstības problēmas un iespējas”
Title in English „Social and Economic Development Problems and Opportunities of Latgale Region”
Department
Scientific advisor T. Survilo
Reviewer Prakt. doc. U. Kamols
Abstract Maģistra darba tēma ir „Latgales reģiona sociāli ekonomiskās attīstības problēmas un iespējas”. Darba autors ir Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes ekonomikas programmas maģistratūras 2. kursa studente Lauma Zaica. Darba vadītāja ir asoc.profesore T. Survilo. Tēma ir aktuāla, jo reģionālās plānošanas mērķis ir mazināt sociāli ekonomiskās atšķirības starp reģioniem, bet Latgales reģionam ir vieni no zemākajiem attīstības rādītājiem, tāpēc ir būtiski noskaidrot reģiona problēmas un attīstības iespējas. Darbs sastāv no ievada, trim daļām (teorētiskās, analītiskās un zinātniski praktiskās daļas) un nobeiguma (secinājumi un priekšlikumi). Teorētiskajā daļā tika aplūkoti galvenie reģiona, attīstības, plānošanas jēdzieni. Analītiskajā daļā tika izanalizēti galvenie Latgales reģiona vēsturiskie, demogrāfiskie un sociāli ekonomiskie rādītāji, kā arī izanalizējot Latgales reģiona attīstības plānus un projektus tika apkopotas galvenās reģiona sociāli ekonomiskās problēmas. Zinātniski praktiskajā daļā tika noteiktas galvenās Latgales reģiona attīstības iespējas. Izpētīts, ka galvenās Latgales reģiona problēmas ir lēna sociāli ekonomisko rādītāju attīstība, investīciju un finansējuma nepietiekamība, lauksaimniecības nozares neattīstība, neproduktivitāte, cilvēkresursu samazināšanās, kā arī kvalifikācijas neatbilstība. Galvenās Latgales reģiona attīstības iespējas ir popularizēt tūrismu, attīstīt lauksaimniecību piesaistot lielāku finansējumu, nodibinot kooperācijas, kā arī attīstot netradicionālo lauksaimniecību, piemēram, ārstniecisko augu audzēšanu. Izveidot modeli prioritāšu secības noteikšanai, tādējādi varētu uzlabot attīstības plānu/projektu realizāciju. Attīstība ir ilgtermiņa process, līdz ar to rezultātus nevar iegūt uzreiz. Darba apjoms ir 99 lapas un tajā ir ievietotas 11 tabulas, 2 formulas, 47 attēli un 6 pielikumi.
Keywords Latgales reģiona attīstība
Keywords in English Development of Latgale region
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 18.05.2015 01:29:48