Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Tiešo nodokļu harmonizācija Eiropas Savienībā”
Title in English “Harmonization of Direct Taxes in the European Union”
Department 22315 Department of Customs and Taxes
Scientific advisor K.Ketners
Reviewer V.Gromule, A/S "Rīgas autoosta" valdes priekšēdētāja, Dr.sc.ing.
Abstract Kā maģistra darba tēma tika izvēlēta tiešo nodokļu harmonizācija Eiropas Savienībā (ES). Kā saprotams, tad darba tēma ir pašreiz aktuālie jautājumi par uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzes harmonizācijas projektiem ES. Darba tēma šobrīd ir īpaši aktuāla, jo pašreiz notiek arvien ciešāka valstu integrācija ES. Darbs ir sadalīts 2 nodaļās – teorijas un praktiskajā daļā. Pirmajā nodaļā ir analizēts ES likumdošanas process un harmonizācijas idejas vēsturiskā attīstība (analītiskā daļa), kā arī apskatītas idejas par nodokļu harmonizāciju caur grāmatvedības mehānismiem un caur nodokļu mehānismiem, kā arī dots raksturojums pašreizējam projektam (teorētiskā daļa). Otra nodaļa ir praktiskais pētījums par pašreizējo direktīvas projektu, nodokļu harmonizācijas praktisko aspektu pieredzi ASV un arī aprēķini par ietekmi uz dažādiem tautsaimniecības faktoriem (IKP, nodarbinātībā). Maģistra darba hipotēze ir, ka, ja tiks ieviesta tiešo nodokļu harmonizācija Eiropas Savienībā, tad šie pasākumi ir pietiekami tālākai valstu ekonomiskai attīstībai, tā kā mazināsies vajadzība pēc transfertcenu politikas un mazināsies vispārējais administratīvais slogs galvenajam attīstības virzītājam – uzņēmējdarbībai. Darba pētījuma objekts uzņēmumu ir ienākuma nodokļa harmonizācija ES. Pētījuma priekšmets ir pašreizējais harmonizācijas projekts par Kopējo konsolidēto uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi. Darba mērķis ir secināt un izvirzīt priekšlikumus, kā iespējams uzlabot pašreizējo projektu un vai šobrīd tas vispār ir nepieciešams. Lai sasniegtu šo mērķi tika analizēts ES likumdošanas process, domas vēsturiskā attīstība, OECD priekšlikumi par peļņas pārnešanu un bāzes erozijas problēmām, izskatīts variants par nodokļu harmonizāciju caur grāmatvedību, kā arī detalizēti tika pētīta projekta direktīva, meklēti praktiskās pieredzes piemēri ASV, kā arī noteikta projekta ietekme uz dažādiem tautsaimniecības faktoriem. Pētījumā izmantotas vispāratzītās ekonomiskās zinātnes metodes – analīzes un sintēzes metode, normatīvo aktu salīdzinošās analīzes metode un monogrāfiskā metode. Maģistra darbs sastāv no 102 lapām; darbam nav pielikumu. Maģistra darbā ir 12 tabulas, 1 formula un 1 ilustrācija. Izmantoti 59 literatūras avoti.
Keywords nodokļu harmonizācija nodokļi Eiropas Savienība CCCTB UIN uzņēmumu ienākuma nodoklis
Keywords in English tax harmonization taxes European Union CCCTB CIT corporate income tax
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 16.05.2015 09:39:58