Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Economics
Title in original language "Mūsdienu pensiju sistēma un tās pilnveidošanas iespējas Latvijā"
Title in English "Contemporary Pension System and its Improvement Possibilities in Latvia"
Department 22067 Division of Continuing Education of Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr.oec., J.Saulītis
Reviewer Dr.oec., prof. V.Nešpors
Abstract Bakalaura darba autore: Ilze Kalniņa Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec., prof. Juris Saulītis Bakalaura darba tēma: Mūsdienu pensiju sistēma un tās pilnveidošanas iespējas Latvijā Bakalaura darba mērķis ir izpētīt pensiju sistēmas pasaulē un Latvijā, veicot zinātniskās literatūras un statistisko datu analīzi, un meklēt risinājumus pensiju sistēmas pilnveidošanā Bakalaura darba apjoms: 67 lapaspuses datorsalikumā, neskaitot pielikumus. Darbā ietverti 11 attēli, 5 tabulas, 1 formula un 10 pielikumi uz 16 lapaspusēm. Bakalaura darbs izstrādāts latviešu valodā un sastāv no 3 daļām. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: Bakalaura darba izstrādāšanai autore izmantojusi 44 literatūras avotus, kas ietver grāmatas, pētījumus, periodiskos izdevumus, likumus un normatīvos aktus, kā arī interneta materiālus. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Bakalaura darbā ir analizēta pensiju sistēma, tās veidošanās vēsture, funkcijas un būtība mūsdienās. Ir izpētīta Latvijas pensiju sistēma, veikts salīdzinājums ar Dānijas pensiju sistēmu, meklējot risinājumus Latvijas pensiju sistēmas pilnveidošanai, kā arī ir identificēti riski pensiju sistēmai. Darba trešajā daļa tiek pētīti vairāki risinājumi pensiju sistēmas pilnveidošanai. Iegūtie rezultāti ir apkopoti nobeigumā secinājumos un tiek izteikti priekšlikumi pensiju sistēmas pilnveidošanai Latvijā. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Kalniņa I. Mūsdienu pensiju sistēma un tās pilnveidošanas iespējas Latvijā: Bakalaura darbs/Zinātn.vadītājs Saulītis J. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2015. – 67 lpp.
Keywords Pensiju sistēma
Keywords in English Pension System
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 15.05.2015 17:33:39