Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Transportation Engineering
Title in original language „Vietējās nozīmes ceļu un ielu uzturēšana un ekspluatācija” („Acones ielas posma rekonstrukcija Ulbrokā”)
Title in English “The Maintenance and Operation of Local Roads and Streets” (“Reconstruction of Acones Street Section in Ulbroka”)
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor A.Zariņš
Reviewer M.Zemītis
Abstract ANOTĀCIJA Bakalaura darba (ar inženierprojektu) autors: RTU Transportbūves studiju programmas students Jānis Paikens. Bakalaura darba (ar inženierprojektu) tēma: „Vietējās nozīmes ceļu un ielu uzturēšana un ekspluatācija” („Acones ielas posma rekonstrukcija Ulbrokā”). Bakalaura daļa sastāv no ievada, četrām nodaļām, secinājumiem, priekšlikumiem un literatūras avota saraksta. Bakalaura darba daļas mērķis ir izpētīt un atrast risinājumu kā uzlabot vietējās nozīmes ceļu un ielu stāvokli Latvijā. Bakalaura daļas pirmajā nodaļā tiek apskatītas vietējās nozīmes ceļu un ielu konstrukcijas un to uzturēšana visā tā ekspluatācijas laikā, otrajā nodaļā tiek raksturots vietējās nozīmes ceļu un ielu esošais stāvoklis Latvijā. Trešajā nodaļā tiek apskatīta ceļu satiksmes drošība un nepieciešamo uzdevumu veikšana tās nodrošināšanai. Ceturtajā nodaļā tiek izvērtēti citu valstu piemēri vietējās nozīmes ceļu un ielu uzturēšanā. Inženierprojekta daļas tēma izvēlēta „Acones ielas posma rekonstrukcija Ulbrokā”. Rekonstrukcijas ietvaros būvdarbus paredzēts veikt Acones ielas posmā. Kopējais Acones ielas rekonstruējamais garums ir 995 metri, kas izdalīts divos etapos – No autoceļa P4 „Rīga - Ērgļi” līdz Institūta ielai un no Institūta ielas līdz pašvaldības autoceļam „Līdaciņas - Pundurīši”. Brauktuves platums 6 m. Rekonstrukcijas rezultātā tiks sakārtota ielu gājēju un satiksmes telpa, tiks izveidota gan atklātā, gan slēgtā tipa lietus ūdens novades sistēma, standartizēti ielas plāna un normālprofila elementi. Būvdarbu ietvaros tiks izveidota ietve visā rekonstrukcijas posmā, ceļa ātrumvalnis un gājēju pāreju, tādejādi ievērojami uzlabojot satiksmes drošību. Rekonstruējamām ielām tiks izveidota satiksmes slodzēm atbilstoša ceļa sega un gājēju ērtas kustības prasībām atbilstoša ietves sega. Bakalaura darba (ar inženierprojektu) kopajoms ir 137 lpp. Darbā iekļauti: 45 attēli, 18 tabulas, 14 rasējumi. Darba veikšanai izmantoti 44 literatūras avoti.
Keywords „Vietējās nozīmes ceļu un ielu uzturēšana un ekspluatācija” („Acones ielas posma rekonstrukcija Ulbrokā”)
Keywords in English „Local roads and street maintenance and operation” („Reconstruction of Acones street stretch in Ulbroka”)
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 15.05.2015 10:32:28