Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Organization and Management of International Economic Relations
Title in original language „Mazu un vidēju uzņēmumu produkcijas eksporta atbalsta instrumenti”
Title in English “Support Instruments for Exports of Production of Small and Medium-sized Enterprises”
Department 22314 Department of International Business, Transport Economics and Logistics
Scientific advisor V. Ozoliņa
Reviewer Asoc.prof. I.Jurgelāne
Abstract Diplomdarba autore Daina Ozola izstrādāja darbu, kura temats ir „Mazu un vidēju uzņēmumu produkcijas eksporta atbalsta instrumenti” Diplomdarba mērķis ir, balstoties uz mazo un vidējo uzņēmumu eksporta atbalsta instrumentu politikas analīzi Eiropas Savienībā un Latvijā, padziļināti izvērtēt Latvijas eksporta atbalsta programmas no 2007.–2013.gadam un izstrādāt iespējamos uzlabojumus MVU eksporta atbalstam. Darbs sastāv no trim daļām. Pirmajā daļā ir analizēta informācija par eksporta atbalsta politiku Eiropas Savienībā un Latvijā, par to galvenajiem regulējošajiem aktiem un analizētas Latvijā galvenās eksporta atbalsta politikas īstenošanas atbildīgās iestādes. Otrajā daļā tiek analizēti Latvijas maziem un vidējiem uzņēmumiem pieejamie atbalsta instrumenti un veikta padziļināta Latvijas eksporta atbalsta programmu analīze, izmantojot statistikas datus par laika posmu no 2007.gada līdz 2014.gadam, vai par īsākiem laika periodiem datu trūkuma dēļ. Trešajā daļā tiek analizētas veiktās intervijas ar nozaru ekspertiem un uzņēmumiem par Latvijā sniegto atbalsta programmu efektivitāti. Tiek izstrādāti iespējamie uzlabojumi mazu un vidēju uzņēmumu eksporta atbalstam. Diplomdarba kopējais apjoms ir 60.lpp. Tajā iekļauti 2 attēli, 11 tabulas un 5 pielikumi uz 10 lpp. Darbā izmantotas 57 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Keywords MVU, eksports, atbalsta instrumenti
Keywords in English SME, Export, Support Instruments
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 15.05.2015 10:16:33