Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Economics
Title in original language „Latvijas eksporta konkurētspēja un to ietekmējošie faktori”
Title in English „Latvian Export Competitiveness and Factors Influencing It”
Department
Scientific advisor Dr.math., V. Jansons
Reviewer Profesors V. Nešpors
Abstract Maģistra darba tēma: Latvijas eksporta konkurētspēja un to ietekmējošie faktori. Maģistra darba autore: Māra Birzniece. Maģistra darba vadītājs: Dr.math., prof. Vladimirs Jansons. Eksporta konkurētspējas līmenis ir viens no noteicošajiem rādītājiem valsts ekonomikas izaugsmē, jo tas parāda, cik konkurētspējīgi mēs esam ārējā tirdzniecībā, līdz ar to – cik pieprasītas ir mūsu preces un pakalpojumi. Katrai valstij konkurētspēju dažādi faktori var ietekmēt mazāk vai vairāk, kas nozīmē, ka tai ir jāatrod tie eksportu ietekmējošie faktori, kuri ir nozīmīgākie un jākoncentrējas uz to attīstību. Pētījuma mērķis ir noteikt Latvijas eksporta konkurētspējas ietekmējošos faktorus un salīdzināt Latvijas preču eksporta konkurētspēju ar citām valstīm. Lai sasniegtu maģistra darba mērķi, autore veic zinātniskās un mācību literatūras izpēti par konkurētspējas jēdzienu un tā būtību, apkopo mācību un zinātniskajā literatūrā uzskaitītos konkurētspējas ietekmējošos faktorus, noskaidro konkurētspējas un eksporta konkurētspējas raksturojošos rādītājus un izstrādātos matemātiskos modeļus, analizē Latvijas eksportu, tā konkurētspēju un attīstību no 2008. līdz 2014.gadam, salīdzina rādītājus ar Igauniju, Lietuvu un Dāniju, pamatojoties uz izpēti un datu analīzi, apkopo iegūtos rezultātus, izdara secinājumus un izvirza priekšlikumus. Maģistra darba rezultāti parāda Latvijas eksporta ietekmējošos faktorus un eksporta attīstības tendences no 2008. līdz 2014.gadam. Salīdzinot ar Lietuvu, Igauniju un Dāniju, Latvija tomēr uzrāda zemākos rādītājus eksporta konkurētspējā, ko parāda veiktās daudzfaktoru regresijas modeļa analīzes un globālā konkurētspējas indeksa salīdzinājums. Darbs strukturēts 3 nodaļās: teorētiskā daļa (konkurētspējas jēdziens, ietekmējošie faktori, raksturojošie rādītāji un modeļi), analītiskā daļa (daudzfaktoru regresijas modeļu izveide, gravitācijas modeļa izveide un vienas vienības vērtības metodes pielietojums), zinātniski praktiskā daļa (ietekmējošo faktoru izmaiņas regresijas un gravitācijas modeļos). Darbs sastāv no 87 lappusēm, 21 tabulas, 29 attēliem un 6 pielikumiem.
Keywords eksports, konkurētspēja, gravitācijas modelis, vienas vienības vērtība.
Keywords in English Export, Competitiveness, Gravity model, Unit value.
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 15.05.2015 00:08:03