Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Audita procesa organizēšana uzņēmumā”
Title in English “Organizing Audit in Enterprise”
Author Aleksandra Prokopeņa
Department 22315 Department of Customs and Taxes
Scientific advisor I.Jevinga
Reviewer H.Krogzeme, RTU Muitas un nodokļu katedras lektore
Abstract Diplomdarba tēma ir „Audita procesa organizēšana uzņēmumā”. Darbā tiek pētīts audita plānošanas process, audita procedūras un audita risks, kā arī tiek sastādīta audita programma konkrētam Latvijas uzņēmumam. Diplomdarba mērķis ir atklāt audita organizēšanas procesu un tā realizācijas ietekmējošo risku noteikšanas principus. Lai sasniegtu diplomdarba izvirzīto mērķi tiek noteikti šādi uzdevumi: 1. Izpētīt audita riska būtību; 2. Izpētīt būtiskuma izmantošanu audita organizēšanā; 3. Izpētīt audita procedūras; 4. Noskaidrot finanšu analīzes metodes, ko izmanto audita plānošanas posmā; 5. Balstoties uz finansiālas analīzes datiem un audita riska un būtiskuma novērtēšanu, sastādīt izvēlētam uzņēmumam audita programmu. Diplomdarba pētījuma objekts ir finanšu gada pārskata audita organizēšanas process. Diplomdarba pētījuma priekšmets ir uzņēmuma „x” audita programma. Diplomdarbs sastāv no ievada, trim daļām: divas teorētiskas daļas un viena praktiska daļa, secinājumiem, priekšlikumiem, bibliogrāfiskā saraksta un pielikumiem. Pirmajā daļā tiek aprakstīta audita attīstības vēsture, audita jēdziens, audita nepieciešamība un tā pamatmērķi. Šajā daļā tiek apskatīts audita plānošanas process un audita plānošanas procesa rezultāts, kā arī audita procedūras, ko izstrādā auditors, plānojot auditu uzņēmumā. Otrajā daļā tiek izskaidrota audita riska būtība, tiek apskatīta katra audita riska sastāvdaļa un tās novērtēšanas metodes. Ir aprakstītas analītiskas procedūras, ko izmanto auditors, novērtējot audita risku. Kā arī tiek aprakstīta un izpētīta būtiskuma koncepcijas izmantošana audita plānošanā. Trešajā daļā tiek veikta uzņēmuma „x” darbības sfēras analīze, uzņēmuma „x” finansiālā stāvokļa analīze un, balstoties uz iegūtiem rezultātiem, novērtēts audita risks un noteikts būtiskuma līmenis, kas kalpo par audita programmas sastādīšanas bāzi. Darbs sastāv no 65 lapām un 28 izmantotās literatūras un citiem informācijas avotiem, 13 tabulām, un 2 grafikiem un 7 attēliem.
Keywords audits, audita risks, būtiskums, audita programma
Keywords in English audit, audit risk, materiality, audit program
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 14.05.2015 23:33:34