Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Economics
Title in original language „Hipotekārā kreditēšana Latvijā un tās attīstības perspektīvas”
Title in English „Mortgage Lending in Latvia and Its Development Perspectives”
Department
Scientific advisor I. Dovladbekova
Reviewer Docents L. Krilovs
Abstract Latvijas ekonomiskā situācija pēc finanšu krīzes sāk uzlaboties, tomēr kreditēšana turpina samazināties ne tikai Latvijā, bet arī visā ES. Krīzes sekas hipotekārajā kreditēšanā vēl joprojām ir jūtamas, kad izsniegto kredītu portfelis samazinās un no jauna izsniegto kredītu apjoms pieaug samērīgi lēni. Hipotekārajai kreditēšanai ir svarīga loma iedzīvotāju dzīves līmeņa un dzīves kvalitātes uzlabošanai, kas risina galveno iedzīvotāju sociālo problēmu. Tomēr neapdomīga aizņemšanās vai aizdevumu izsniegšana var novest pie būtiskām problēmām pašam indivīdam, gan ekonomikai kopumā. Tāpēc darba mērķis ir pamatojoties uz hipotekārās kreditēšanas esošās sistēmas vispusīgu analīzi, izstrādāt risinājumus hipotekārās kreditēšanas sistēmas uzlabošanai un kreditēšanas attīstības veicināšanai. Izpētot Latvijas un citu valstu pieredzi un veicot ekonomisko un statistisko analīzi, kā arī veicot kvalitatīvo pētījumu, aptaujājot ekspertus hipotekārajā kreditēšanā un noskaidrojot galvenās problēmas, tiek izstrādāti priekšlikumus Latvijas hipotekārās kreditēšanas sistēmas uzlabošanas. Kā viena no problēmām ir nekustamā īpašuma vērtēšana un vērtētāju atbildība, kur kā risinājums, tiek piedāvāts izveidot atsevišķu likumu, kurā tiek noteikta vērtētāju kvalifikāciju un kritērijus, kā arī vērtētāju atbildības līmeni NĪ vērtēšanā. Problēmas no pieprasījuma puses ir nespēja rast pirmo iemaksu, un ienākumu līmenis, kā arī esošo klientu problēmas atbrīvoties no parāda sloga, savukārt no piedāvājuma puses- klientu maksātspēja. Kā risinājums iedzīvotāju nespējai rast pirmo iemaksu, autore piedāvā ieviest arī valsts atbalsta programmu ģimenēm bez bērniem. Mūsdienu situācijā ģimenes sākotnēji izveido stabilu dzīvi, kas skar arī īpašumu un tikai pēc tam tiek plānoti bērni. Savukārt, lai turpmāk nepieļautu situācijas atkārtošanas neatmaksāto kredītu jomā, autore piedāvā veidot informācijas centrus, kas nodarbosies ar konsultācijām par hipotekāro kreditēšanu. Darbs satur secinājumus un priekšlikumus, izmantotās literatūras sarakstu, 18 pielikumus. Darbā ir 41 attēli un 7 tabulas, kopā 100 lappuses, neieskaitot pielikumus. Atslēgas vārdi:
Keywords hipotekārais kredīts, hipotēka, nekustamais īpašums, aizdevums, aizņēmējs
Keywords in English mortgage loan, mortgage, real estate, loan, borrower
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 14.05.2015 23:23:56