Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Occupational Safety
Title in original language Efektīvas darba aizsardzības sistēmas izveidošanas iespējamie risinājumi vidējos un mazos uzņēmumos
Title in English Possible Solutions for Establishing Effective Occupational Safety System at Small and Medium-Sized Enterprises
Department 22200 Institute of Labour and Civil Safety
Scientific advisor J.Ieviņš, Dr.oec.
Reviewer D.Ose, Dr.iur.
Abstract Maģistra darba autore: Daiga Reča Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec. profesors Jānis Ieviņš Maģistra darba tēma: „Efektīvas darba aizsardzības sistēmas izveidošanas iespējamie risinājumi vidējos un mazos uzņēmumos” Maģistra darba apjoms: Maģistra darbs sastāv no 90 lappusēm. Maģistra darbā iekļautas 17 tabulas, 23 attēli un 2 pielikumi. Maģistra darbā izmantotie materiāli: Maģistra darba bibliogrāfiskajā sarakstā ir ietverts 31 informācijas avots. Galvenie maģistra darba aplūkotie jautājumi un rezultāti: Maģistra darba mērķis ir atrast risinājumu vidējo un mazo uzņēmumu efektīvas darba aizsardzības sistēmas izveidošanai. Pamatojoties uz pētījuma secinājumiem, izstrādāt konkrētus priekšlikumus, kas veicinātu mainīt sabiedrības viedokli un izpratni par darba aizsardzības jautājuma aktualizēšanas nozīmi katra cilvēka dzīvē. Teorētiskajā daļā tiek noskaidrots kāda ir bijusi darba aizsardzības sistēmas vēsturiskā veidošanās, kādi ir darba aizsardzības sistēmas organizēšanas modeļi un darba aizsardzības sistēmas izveidošanas ietekmējošie faktori. Analītiskajā daļā tiek aplūkotas konstatētās neatbilstības un trūkumi uzņēmumu darba aizsardzības sistēmā, pamatojoties uz noteiktajām prasībām normatīvajos aktos, darba aizsardzības speciālista loma uzņēmuma efektīvas darba aizsardzības sistēmas izveidošanā, kā arī aplūkoti jautājumi par savlaicīgu sabiedrības izglītošanas iespēju saistībā ar darba aizsardzības jautājumiem. Praktiskajā daļā, pamatojoties uz darbā veikto pētījumu konstatētajām problēmām un iespējamo risinājumu meklējumiem, ir izstrādāti iespējamie risinājumi efektīvas darba aizsardzības sistēmas izveidošanai. Maģistra darbā izmantota literatūra par darba aizsardzību, Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti, Valsts darba inspekcijas (VDI) mājas lapā iekļautie materiāli, Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) un Valsts izglītības satura centra (VISC) mājas lapās iekļautie materiāli, kā arī citi pieejamie materiāli par darba aizsardzības jautājumiem. Maģistra darbs uzrakstīts: latviešu valodā
Keywords Efektīvas darba aizsardzības sistēmas izveidošanas iespējamie risinājumi vidējos un mazos uzņēmumos
Keywords in English Possible Solutions of Development of Effective Occupational Safety and Health System in SMEs
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 14.05.2015 20:50:31