Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojumu efektivitāte”
Title in English "Corporate Income Tax Relief Efficiency"
Department 22315 Department of Customs and Taxes
Scientific advisor M.Jurušs
Reviewer I.Jevinga, Muitas un nodokļu katedras docente (parkt.) Mg.oec.
Abstract Uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) atlaides ir viens no nodokļa veidojošajiem elementiem. Tomēr tās ne tikai ietekmē faktiski iekasētā nodokļa apjomu, bet arī sarežģī un sadārdzina nodokļu administrēšanu. Veiksmīgi veidota nodokļa atlaižu sistēma sniedz atbalstu uzņēmējiem, veic virkni sociāla rakstura uzdevumus, spēj uzlabot uzņēmējdarbības vidi un tautsaimniecību kopumā, tāpēc nozīmīgi regulāri izvērtēt UIN atlaižu efektivitāti. Darba izstrādes mērķis bija noskaidrot, vai Latvijā esošās UIN atlaides ir efektīvas. Darba mērķis tika veiksmīgi sasniegts. Tā īstenošanai tika noteikti vairāki uzdevumi: 1. Apkopot un analizēt teorētisko informāciju par nodokļu atlaidēm; 2. Iepazīties ar UIN likumdošanā noteiktajiem atvieglojumiem; 3. Izpētīt un analizēt spēkā esošo UIN atlaižu darbības rezultātus; 4. Veikt secinājumus par atlaižu sistēmas efektivitāti un balstoties un citu valstu pieredzi, izvirzīt priekšlikumus efektivitātes uzlabošanai. Darba gaita un iegūtie rezultāti atspoguļoti diplomdarbā, kas iedalīts 3 daļās: atlaižu teorētiskā pamatojuma daļā, to rezultativitātes analīzes daļā un pētījuma daļā, kurā, apkopojot iegūtos secinājumus un faktus, balstoties uz citu valstu pieredzes, tika izvirzīti priekšlikumi nodokļa atlaižu efektivitātes veicināšanai. Iegūtā informācija un izdarītie praktiskie novērtējumi veido diplomdarbu uz 70 lappusēm, iekļaujot tajā 13 attēlus un 8 tabulas, starp tām arī autores veidotus attēlus un tabulas. Darbā iegūtā informācija sniedz ieskatu UIN atlaižu piemērošanā un rezultativitātē, pētījumu iespējams turpināt, tomēr tam nepieciešama pieeja konkrētāk iedalītiem datiem. Tā kā atlaižu sistēma tiek mainīta regulāri, nepieciešams arī analizēt aktuālākos datus par pēdējām ieviestajām atlaidēm, piemēram, tādām, kas piemērojamas ar 2014.gadu.
Keywords UIN, nodokļi, atvieglojums, atlaide, stimuls, investīcijas
Keywords in English CIT, tax, incentives, relief, investment
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 14.05.2015 18:12:30