Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Vietējo ienākuma nodokļu ieviešanas nepieciešamība Latvijā”
Title in English “Necessity of Introducing Local Income Tax in Latvia”
Department 22315 Department of Customs and Taxes
Scientific advisor K.Ketners
Reviewer I.Jevinga, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.)
Abstract Diplomdarba tēma ir „Vietējo ienākuma nodokļu ieviešanas nepieciešamība Latvijā”. Pētījuma objekts ir vietējie ienākuma nodokļi baznīcas nodokļu formā un pētījuma priekšmets ir baznīcas nodokļa ieviešanas iespējamība Latvijā. Diplomdarba mērķis ir izpētīt, analizēt un novērtēt baznīcas nodokļa ieviešanas iespējas un nepieciešamību Latvijā. Diplomdarba mērķa sasniegšanai un analīzei ir izveidota sekojoša darba struktūra: Pirmajā nodaļā tiek apskatīta teorētiskā literatūra par valsts ekonomiskajiem procesiem, kas skar nodokļu sistēmu, kā arī vispārīga informācija par iedzīvotāju ienākuma nodokļa būtību un piemērošanu Latvijas Republikā. Otrajā nodaļā tiek apskatīti vietējie un ienākuma nodokļi, proti, iedzīvotāju ienākuma nodoklis, tā veidi, likmes, ārvalstu pieredze un baznīcas nodoklis, lai izprastu tā būtību, izmantojot Eiropas Savienības dalībvalstu pieredzi šī nodokļa iekasēšanā. Trešajā nodaļā tiek apskatīti un analizēti Neretas evaņģēliski luteriskās baznīcas finanšu gada pārskati no 2012.-2014.gadam, lai saprastu kādi līdzekļi ir pieejami baznīcai, kur tie tiek izlietoti un kādi ir galvenie ienākuma avoti. Diplomdarba apjoms ir 64 lappuses bez pielikumiem, darbs satur 19 attēlus, 8 tabulas un 8 pielikumus. Diplomdarba izstrādei tika izmantoti 31 informācijas avoti: mācību grāmatas, LR likumi un normatīvie akti, elektroniskie resursi un baznīcas finanšu gada pārskati.
Keywords baznīcas nodoklis
Keywords in English church tax
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 14.05.2015 13:43:05