Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Occupational Safety
Title in original language Ugunsdrošības stāvokļa uzlabošanas iespējas sociālās aprūpes iestādēs
Title in English Possibilities of Improving Fire Security Conditions in Social Care Institutions
Department 22200 Institute of Labour and Civil Safety
Scientific advisor J.Malahova, Dr.oec.
Reviewer J.Ļabis, Mg.iur.
Abstract Maģistra darba autors: Gunita Majore. Maģistra darba tēma: Ugunsdrošības stāvokļa uzlabošanas iespējas sociālās aprūpes iestādēs. Maģistra darba apjoms: Maģistra darbs sastāv no 96 lapām un satur 72 attēlus, 11 tabulas, 3 aprēķina formulas un 2 pielikumus. Maģistra darbā izmantotie materiāli: Maģistra darba bibliogrāfiskajā sarakstā ir ietverti 39 informācijas avoti. Darbā izmantota zinātniskā literatūra, LR normatīvie akti, interneta resursi, aptaujas anketas, iestāžu nepublicētie materiāli. Galvenie maģistra darbā aplūkotie jautājumi un rezultāti: Maģistra darba mērķis ir modificēt ugunsgrēka riska kvantitatīvās novērtēšanas punktu shēmu metodi lietošanai sociālās aprūpes iestādēm; ar šo metodi novērtēt sociālās aprūpes iestāžu ugunsdrošības stāvokli un izstrādāt ieteikumus kā novērst ugunsdrošības normu pārkāpumus un nepilnības. Maģistra darba teorētiskajā daļā ir apkopoti biežākie darba vides riska faktori Latvijas sociālās aprūpes iestādēs, kā vienu no tiem izceļot ugunsbīstamību. Izpētītas publisko ēku ugunsdrošības prasības un ugunsgrēka riska kvantitatīvās novērtēšanas metodika. Maģistra darba analītiskajā daļā ir apkopota Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta sniegtā informācija par ugunsdrošības stāvokli sociālās aprūpes iestādēs Latvijā. Tiek pētītas sociālās aprūpes iestādes un izanalizēti sociālās aprūpes objektu ugunsdrošības rādītāji. Maģistra darba praktiskajā daļā autore ir aprēķinājusi ēkas ugunsdrošības rādītāju svara koeficientus un novērtējusi ugunsgrēka riska līmeni sociālās aprūpes iestāžu objektos, dodot ieteikumus ugunsdrošības stāvokļa uzlabošanai. Secinājumu un priekšlikumu daļā ir konstatēta sociālās aprūpes objektu lielākā problēma – evakuācija, un dots autores rastais risinājums par terašu izbūvi daudzstāvu sociālās aprūpes ēkām. Maģistra darbs ir izstrādāts latviešu valodā.
Keywords sociālās aprūpes iestādes; darba aizsardzība; ugunsgrēka riska kvantitatīvās novērtēšanas metodes; ugunsbīstamība
Keywords in English social care institutions; occupational health and safety; fire risk quantitative assessment methods; fire risks
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 14.05.2015 13:19:05