Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Business Logistic
Title in original language „Piena produktu iepakojuma pilnveidošanas iespējas mazumtirdzniecības tīklos”
Title in English “Options to Improve Packaging of Dairy Products in Retail Chains”
Department 22314 Department of International Business, Transport Economics and Logistics
Scientific advisor P. Patļins
Reviewer Lekt. A.Starčenko
Abstract Diplomprojekta autore, Liene Bauere, izstrādāja diplomprojektu, kura temats ir „Piena produktu iepakojuma pilnveidošanas iespējas mazumtirdzniecības tīklos”. Diplomprojekta mērķis ir, balstoties uz ražotāju un mazumtirdzniecības tīklu loģistikas procesu analīzi, izstrādāt rekomendācijas piena produktu sekundārā iepakojuma uzlabošanai loģistikas procesu organizēšanā. Diplomprojektā tiek analizētas loģistikas procesu izmaksas un apstrādes laiks, izmantojot esošo un standartizēto sekundāro iepakojumu, pamatojoties uz Baltijas tirgus ražotāju un mazumtirdzniecības tīklu datiem. Pirmajā diplomprojekta nodaļā tiek pētīta iepakojuma nozīme loģistikas procesos. Apskatītas piena produktu iepakojuma funkcijas, veidi, visbiežāk lietotie materiāli, kā arī likumdošana. Sniegts sekundārā iepakojuma problēmu novērtējums loģistikas procesu organizēšanā. Otrajā nodaļā tiek analizētas loģistikas procesu izmaksas un apstrādes laiks, izmantojot esošo sekundāro iepakojumu. Analīzei tiek izmantoti Baltijas tirgus ražotāju un mazumtirdzniecības tīklu dati. Diplomprojekta trešajā nodaļā ir izskatītas piena produktu standartizētā sekundārā iepakojuma priekšrocības. Analizējot iepriekš izmantotos datus, ir sniegtas iespējamās loģistikas procesu izmaiņas. Tiek salīdzinātas loģistikas procesu izmaksas un apstrādes laika ilgums, izmantojot esošo un standartizēto sekundāro iepakojumu. Diplomprojekts sastāv no 3 nodaļām, tā apjoms ir 70 lappuses. Tajā ir iekļauti 11 attēli, 37 tabulas un 41 autores izveidota formula. Darbā izmantotas 38 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Keywords piena produktu sekundārais iepakojums, mazumtirdzniecības tīkli, standartizēšana, loģistikas procesu izmaksas
Keywords in English secondary packaging of dairy products, retail chains, standardizing, expenses in processes in logistics
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 14.05.2015 08:44:09