Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Uzņēmumu ienākuma nodokļa optimizēšanas iespējas”
Title in English “Opportunities for Optimizing Corporate Income Tax”
Department 22315 Department of Customs and Taxes
Scientific advisor K.Ketners
Reviewer T.Vanaga, SIA "Tilders" valdes locekle
Abstract Nodokļi ir galvenais Latvijas Republikas ieņēmumu avots. Nodokļu maksāšanas procesā piedalās divas puses. No vienas puses, valsts, kura mēģina maksimizēt iekasēto nodokļu apjomu, palielinot no fiziskajām un juridiskajām personām saņemto nodokļu apjomu, bet no otras puses, nodokļu maksātāji, kuri, izmantojot likumīgus un nelikumīgus veidus, mēģina jebkādā veidā samazināt maksājamo nodokļu summu. Darbā tiek pētītas nodokļu plānošanas un optimizācijas metodes un paņēmieni, Latvijā un Eiropas Savienības valstīs. Kā arī tiek izskatīti nodokļu plānošanas un optimizācijas procesu ietekmējošie faktori. Diplomdarbā ir noteiktas problēmas, kas saistītas ar nodokļu plānošanas nepareizo formulējumu un saprašanu, līdz ar to tiek veikti likumu un normatīvo aktu pārkāpumi, tiek izpētīti nodokļu plānošanas ierobežojošie akti un likumi. Diplomdarba izstrādē tika izmantotas tradicionālās ekonomikas zinātnes pētījuma metodes – indukcijas un dedukcijas, dekonstrukcijas metode, deskriptīvā (aprakstīšanas) metode, kā arī statistikas datu apstrādes metodes, lai noskaidrotu Eiropas Savienības dažādu valstu nodokļu politikas izmaiņās un nodokļu politikas būtību, un secinātu gan likumīgās, gan nelikumīgās nodokļu plānošanas sekas un normatīvo aktu salīdzinošā analīzes metode. Darbs sastāv no ievada, 4 daļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Pirmajā daļa ir apkopota un izanalizēta informācija par kopējo Latvijas nodokļu sistēmu un atsevišķi informācija par uzņēmuma ienākuma nodokli. Kā arī nodokļu plānošanas metodes un būtība. Otrajā daļā tiek aplūkota un analizēta informācija par korporatīvo nodokļu plānošanas būtību, holdinga kompānijām, transfertcenām un ieturējuma nodokli. Trešajā daļā tiek pētīti nodokļu plānošanas ierobežojumi, izvairīšanās no nodokļu maksāšanas, kopējās normas nodokļu apiešanas novēršanai un tiesu doktrīna. Piektajā daļā tiek izpētīts rīcību plāns BEPS un kā tas ietekmēs nodokļu plānošanu un optimizēšanu. Diplomdarba tapšanā kā pētījuma avoti izmantoti Latvijas Republikas likumdošanas akti, Eiropas Savienības regulas un direktīvas, Valsts ieņēmumu dienesta kopējie ar nodokļiem saistītie apkopotie statistikas dati un pārskati. Izmantotas publikācijas interneta resursos un literatūra nodokļu un ekonomikas jomā. Diplomdarba apjoms ir 64 lappuses. Darbā iekļautas 7 tabulas, 6 formulas, 4 attēli.
Keywords Nodokļi, Uzņēmumu Ienākuma nodoklis, Optimizācija
Keywords in English Tax, Corporate Income Tax, Optimizing
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 14.05.2015 00:01:31