Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Korupcijas risku novērtējums Latvijas muitā”
Title in English “Assessment of Corruption Risks in Latvian Customs”
Department 22315 Department of Customs and Taxes
Scientific advisor A.Čevers
Reviewer N.Rudzītis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Abstract Korupcija kā problēma ir vērojama dažādās valsts iestādēs, diemžēl šo iestāžu starpā ir arī muitas iestādes. Korupcija muitas iestādēs atzīta par ievērojamu problēmu, jo gandrīz visas muitas veicamās funkcijas ir „jūtīgas” pret korupciju. Cīnīties pret korupciju kļūst aizvien grūtāk, jo tā strauji attīstās, būtiski pasliktinot muitas iestāžu efektīvu attīstību. Rodoties korupcijai, rodas arī korupcijas riski, kuriem autore diplomdarba izstrādes gaitā pievērš vislielāko uzmanību. Lai efektīvāk varētu cīnīties ar korupciju muitas iestādēs nepieciešams izvērtēt pašreizējo situāciju attiecībā pret korupcijas riskiem. Muitā ir sastopami korupcijas riski, kuri spēj izpausties daudz un dažādos veidos, taču svarīgi ir noteikt, kuri no korupcijas riskiem ir visizplatītākie muitas iestādēs, lai varētu izstrādāt korupcijas risku mazinošos pasākumus. Autore aplūkos pieejamos muitas amatpersonu pārkāpumus, kas saistīti ar koruptīvu darbību veikšanu un novērtēs no koruptīvajām darbībām izrietošos korupcijas riskus, kuri saskatāmi muitas amatpersonu pretlikumīgajās darbībās. Diplomdarba mērķis ir konstatēt korupcijas riskus muitas iestādēs, kas balstīti uz muitas amatpersonu pārkāpumiem, novērtēt tos, kā arī izdarīt secinājumus un izvirzīt iespējamos priekšlikumus korupcijas risku mazināšanai. Diplomdarba pirmajā daļā tiek aprakstīta vispārēja korupcijas problēmas būtība un muitas iestādēs vērojamā korupcijas problēma, kā arī tiek aprakstīti korupcijas cēloņi un sekas. Diplomdarba otrajā daļā tiek aprakstīti korupcijas riski un no tiem izrietošie korupcijas risku indikatori. Trešajā daļā autore ir veikusi korupcijas risku analīzi, balstoties uz muitas amatpersonu pārkāpumiem, novērtējusi korupcijas riskus un izvirzījusi iespējamos korupcijas risku mazinošos pasākumus. Diplomdarbs sastāv no 3 daļām, kuras iekļauj 8 nodaļas. Diplomdarbs sastāv no 78 lapām, diplomdarbā iekļauts 21 attēls un 14 tabulas. Diplomdarba galvenais uzdevums ir apkopot muitas amatpersonu pārkāpumus, analizēt no koruptīvajām darbībām izrietošos korupcijas riskus un veikt to novērtēšanu, kā arī izvirzīt iespējamos korupcijas risku mazinošos pasākumus.
Keywords korupcija, muita, korupcijas riski, risku novērtējums
Keywords in English risks of corruption, customs corruption risks, corruption
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 13.05.2015 23:15:29