Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Piegāžu ķēžu drošības risinājumu analīze Latvijā ”
Title in English “Analysis of Supply Chain Security Solutions in Latvia”
Author Sanda Maslovska
Department 22315 Department of Customs and Taxes
Scientific advisor N.Rudzītis
Reviewer A.V.Krastiņš, RTU Muitas un nodokļu katedras vadītājs, Dr.oec.
Abstract Mūsdienās, novērojot dažādu tehnoloģiju straujo attīstību un pieprasījumu pēc dažādiem pakalpojumiem, ievērojami pieaudzis dažādu loģistikas pakalpojumu sniedzēju skaits, kā arī novērojami sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabojumi. Paplašinoties pakalpojuma sniegšanas iespējām, krietni pieaug arī tirdzniecības apjomi, līdz ar ko, tiek veidotas arvien lielākas un sarežģītākas piegādes ķēdes. Tieši šī iemesla dēļ, atbildīgajām valsts institūcijām un uzņēmumiem, ir jāizveido arvien jaunas drošības sistēmas, lai novērstu draudus valsts ekonomikai un globālās tirdzniecības attīstībai. Pateicoties tehnoloģiju attīstībai, pieaug arī dažādu risku iestāšanās iespējamība piegādes ķēdē, kur ar tehnoloģijas palīdzību, mūsdienās, iespējams izzagt informāciju no datu bāzēm, iegūstot datus, lai īstenotu noziedzīgu nodarījumu kādā no piegādes ķēdes posmiem. Piegādes ķēdes drošības uzlabošana uzņēmumā ir viens no svarīgākajiem aspektiem šī diplomdarba veidošanas procesā. Diplomdarba mērķis ir noskaidrot kāda ir DHL piegādes ķēdes drošības sistēma, kā tā funkcionē attiecībā uz uzņēmumā notiekošajiem procesiem, un ar kādiem drošības risinājumiem ir iespējams novērst identificētos riskus piegādes ķēdē, kā arī sniegt priekšlikumus piegādes ķēdes drošības uzlabošanai uzņēmumā. Diplomdarba pirmajā daļā aprakstīta piegādes ķēžu drošības loma tautsaimniecībā, ietverot piegādes ķēdes drošības lomas analīzi, kā arī apskatot jau esošos drošības risinājumus muitā un Pasaules muitas organizācijā. Otrajā daļā analizēta DHL pārvadātāju izvēles un kontroles sistēma, reproducēti riski, kas sastopami pārvadājuma un preču uzglabāšanas laikā, kā arī izstrādāta instrukcija autovadītājiem drošai sauszemes kravu transportēšanai. Diplomdarba trešās daļas ietvaros autore izveidojusi vispārējo piegādes ķēdes drošības riska analīzes modeli, kas balstīts uz atzītu zinātnieku pētījumiem par piegādes ķēžu drošību. Diplomdarbs sastāv no 3 nodaļām un 10 apakšnodaļām, apjoms bez pielikuma sastāda 69 lpp. Diplomdarbā iekļauti 6 attēli un 12 tabulas, kā arī viens pielikums. Diplomdarba galvenie uzdevumi ir apkopot un analizēt pieejamo informāciju par piegādes ķēžu drošību, izvirzot risinājumus kā novērst dažādus riskus piegādes ķēdē. Diplomdarba praktiskā nozīme ir vērā ņemama, jo tajā izstrādāti dažādi autores priekšlikumi par to kā uzlabot drošību piegādes ķēdē gan uzņēmumiem, gan valsts institūcijām, kā arī izstrādāts vispārējais piegādes ķēžu drošības risku analīzes modelis, ar kura palīdzību tika sasniegts diplomdarbā izvirzītais mērķis.
Keywords piegāžu ķēžu drošība, drošība, riski, risku analīze, pārvadājumi, zādzības
Keywords in English supply chain security, security, risks, risk analysis, shipment, theft
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 13.05.2015 21:31:58