Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Narkotisko un psihotropo vielu apriti ierobežojošo izmaiņu izvērtējums”
Title in English “Assessment of Changes in Regulations related to Restriction of Circulation of Narcotic Drugs and Psychotropic Substances”
Department 22315 Department of Customs and Taxes
Scientific advisor A.Gulbis
Reviewer E.Ceipe, VID Muitas policijas pārvaldes direktors
Abstract Diplomdarba tēma ir – „Narkotisko un psihotropo vielu apriti ierobežojošo izmaiņu izvērtējums”. Diplomdarba autore – Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūta Muitas un nodokļu katedras studente Jana Ļevša. Darba pētījuma objekts ir – narkotisko un psihotropo vielu apriti ierobežojošās izmaiņas. Darba pētījuma priekšmets ir - narkotisko un psihotropo vielu nelegāla aprite un to regulējošie normatīvie akti. Narkotisko un psihotropo vielu nelegāla aprite ir aktuāla ne tikai Latvijā, bet arī visā pasaulē. Latvijas atrašanās vieta ir izdevīga narkotiku tirgotājiem, tāpēc pārsvarā Latvija ir narkotiku tranzītvalsts nevis saņēmējvalsts. 2000. gadā pasaulē paradās jaunas psihoaktīvas vielas (sintētiska marihuāna), sarunvalodā „spice” un ES pirmoreiz to sāka pārdot no 2006. gadu sākumā. Latvijā šī viela paradās 2008. gadā un bija viena no populārākiem narkotikas veidiem pusaudžu vidē, jo jaunieši varēja legāli nopirkt „spice” speciālajos kioskos. No 2013. gada Latvijas likumdošanā tiek veikti grozījumi likumā „Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību”, kas uz laiku apturēja „spice” izplatību, taču tiklīdz apturēja vienu vielu, tā parādījās jauna psihoaktīva viela ar jaunu ķīmisko sastāvu. No 2014. gada grozījumi Krimināllikumā paredz kriminālatbildību par jauno psihoaktīvo vielu apriti. Diplomdarba mērķis ir analizēt un izvērtēt ierobežojošās izmaiņas narkotisko un psihotropu vielu aprites apkarošanā, un izstrādāt iespējamos priekšlikumus jaunas psihoaktīvas vielas kontrolei un „spice” potenciālo lietotāju samazināšanai. Diplomdarba uzdevumi: • aplūkot narkotisko vielu grupas un to iedarbību uz cilvēka organismu; • veikt Valsts Policijas, Muitas Policijas pārvaldes un narkoloģijas slimnīcas statistikas datu analīzi; • veikt narkotisko un psihotropo vielu nelegālas aprites analīze; • aplūkot likumīgo narkotisko vielu pārvietošanu pāri muitas robežai; • izvērtēt narkotisko un psihotropo vielu nelegālas aprites apkarošanas un ierobežošanas sistēmu Latvijā; • izvērtēt grozījumus Latvijas Republikas normatīvajos aktos un salīdzināt apkarošanas politiku Latvijā, Eiropas Savienībā un trešajās valstīs (Krievija un Baltkrievija). Diplomdarbs sastāv no 3 daļām un 13 nodaļām. Pirmajā daļā tiek aprakstīts narkotisko un psihotropo vielu raksturojums, to iedalījums pa grupām un iedarbība uz cilvēka organismu. Otrajā daļā tiek analizēta nelegālās narkotikas apkarošanas sistēma Latvijā un narkotiskas un psihotropas vielas likumīga un nelikumīga pārvietošana pāri muitas robežai. Trešajā daļā tiek izvērtēti Latvijas Republikas narkotisko un psihotropu vielu regulējošie normatīvie akti un to izmaiņas, tiek veikts arī salīdzinājums apkarošanas politikā Latvijā, Krievijā un Baltkrievijā. Diplomdarbā izmantoti citu valstu un Latvijas Republikas normatīvie akti, dažādas institūcijas gada pārskati un statistikas dati, Muitas Policijas pārvaldes nepublicēta informācija un interneta resursi. Darba praktiskā nozīme ir izvērtēt un noteikt vai narkotisko un psihotropo vielu ierobežojumi ir sasnieguši paredzēto mērķi. Diplomdarbā apjoms ir 71 lappuses un tajā iekļautas 4 tabulas un 17 attēli.
Keywords Narkotiskas un psihotropas vielas, jauna psihoaktīva viela, grozījumi, apkarošana, muita.
Keywords in English Narcotic drugs and psychotropic substances, new psychotropic substances, amendments, controlling, сustom
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 13.05.2015 16:43:24