Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Muitas noliktavu darba optimizācijas iespēju analīze”
Title in English “Analysis of Opportunities for Customs Warehouses Optimization”
Department 22315 Department of Customs and Taxes
Scientific advisor A.Gulbis
Reviewer R.Račinska, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.)
Abstract Darba tēma ir “Muitas noliktavu darba optimizācijas iespēju analīze”. Darba tēmas izvēle ir saistīta ar mācību laikā iegūto informāciju un iegūto pieredzi strādājot muitas noliktavā. Darba mērķis ir izanalizēt un izpētīt muitas noliktavu, kā arī galvojumu apvienošanas reālās iespējas, kā arī izstrādāt priekšlikumus to apvienošanas uzlabošanai. Šī tēma ir ļoti aktuāla un nozīmīga, jo reāli Valsts līmenī ir iesniegti priekšlikumi un kritēriji par muitas noliktavu un muitas galvojumu iespējamo apvienošanu un noteikumu izstrādi. Pirmajā daļā tiek apskatīta un aprakstīta starptautiskā tirdzniecība, tās attīstība un nozīme. Tiek aprakstīta Eiropas Savienības nozīme starptautiskajā tirdzniecībā. Tāpat tiek aprakstīta muitas nozīme tirdzniecībā un valstu aizsardzībā, kā arī politikas veidošanā. Otrajā daļā tiek sniegta informācija par muitas noliktavu darbību kopumā, - to raksturojums. Padziļināti tiek aprakstīta Eiropas Savienības un Latvijas Republikas muitas likumdošana. Šajā daļā tiek pētītas Ministru kabineta noteikumu izmaiņas un analizētas Muitas kodeksa tulkojuma kļūdas. Tiek aprakstīta noliktavu darbība, tās veidi un tipi, kā arī tiek aprakstīts par muitas parāda piemērošanu, jēdzienu un tā veidiem. Trešā daļa sniedz informāciju par pasaules ekonomisko situāciju un Krievijas-Ukrainas konfliktu un tā ietekmi uz Eiropas Savienību un Eiropas Savienības preču apgrozījumu un muitas noliktavu darbību. Tāpat tiek aprakstīta un raksturota reāla muitas noliktava, tās darbība un preču uzskaite tajā. Šajā daļā tika veikts pētījums par reālās muitas noliktavas iespējamo apvienošanu un iespējamajiem apvienošanas rezultātiem un problēmām. Pamatojoties uz veikto pētījumu un analīzi ir izdarīti secinājumi un sniegti priekšlikumi. Diplomdarbs sastāv no trim daļām. Darbs ir izstrādāts uz 64 lapaspusēm, tas satur 7 attēlus un bibliogrāfisko sarakstu ar 21 literatūras avotu.
Keywords Muitas noliktavas
Keywords in English Customs warehouses
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 13.05.2015 15:28:08