Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Pašpatēriņam ievesto preču nelegālā tirgus analīze”
Title in English “Analysis of Illegal Trade of Goods Imported for Self-consumption”
Author Kaspars Spridzāns
Department 22315 Department of Customs and Taxes
Scientific advisor N.Rudzītis
Reviewer R.Račinska, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.)
Abstract Diplomdarba tēma: „Pašpatēriņam ievesto preču nelegālā tirgus analīze”. Diplomdarba autors: Kaspars Spridzāns. Latvijā, viena no sastāvdaļām, kas veido nelegālo akcīzes preču tirgu, ir legāli ievestās akcīzes preces, pārkāpjot tām likumā noteiktos nodokļu atvieglojumu nosacījumus attiecībā uz gala patēriņu. Tādēļ ir ļoti svarīgi noskaidrot to, cik persona var ieekonomēt izvēloties iepirkties Krievijā un, kāds kaitējums šādā veidā tiek nodarīts valsts ekonomikai. Par šī darba pētījuma objektu ir izvēlēts akcīzes un citu preču nelegālais tirgus Latgales reģionā. Pētījuma priekšmets: nelegālā tirgus daļa, kuru veido fizisko personu, ar nodokļu atbrīvojumiem ievestās preces no Krievijas Federācijas. Diplomdarba mērķis ir izpētīt un atklāt iemeslus preču ievešanai pašpatēriņam no trešajām valstīm, personu ekonomisko ieguvumu un valsts ekonomikai nodarīto kaitējumu. Lai nodrošinātu izvirzītā mērķa sasniegšanu, darbā tiek noteikti un risināti sekojoši uzdevumi : 1. Analizēt normatīvos aktus, kas nosaka preču ievešanas ierobežojumus personīgajā bagāžā no trešajām valstīm; 2. Veikt ievesto preču klāsta un apjoma identifikāciju, ievešanas iemeslu analīzi; 3. Aprēķināt personu ekonomisko ieguvumu un valsts ekonomikai nodarīto kaitējumu; 4. Izstrādāt argumentētus secinājumus par galvenajiem iemesliem preču ievešanai pašpatēriņam un tirgus daļu, kuru veido fizisko personu legāli ievestās preces un priekšlikumus par pašpatēriņam ievesto preču apjoma samazināšanu un pētāmā reģiona ekonomiskās situācijas uzlabošanu. Diplomdarbs sastāv no divām daļām. Pirmajā daļā ir ietverta pētāmās tēmas teorētiskā analīze –normatīvo aktu apskats, kas nosaka ierobežojumus un ievešanas noteikumus dažādām preču grupām, kā arī sīkāks ierobežojumu izklāsts. Otrajā daļā tiek veikta pētāmās aktualitātes analīze, tā ir pašpatēriņam ievesto preču plūsmas analīze, kurā tiek analizēts, no Krievijas Federācijas, personīgajam patēriņam ievesto preču klāsts un apjoms, kā arī galvenie šādas situācijas rašanās iemesli. Diplomdarba veiktā pētījuma rezultātā apzinoties galvenos šādas situācijas rašanās iemeslus un apjomus, būs iespējams noteikt esošās situācijas nopietnību un rast praktiskus risinājumus situācijas uzlabošanai, gan reģiona, gan valsts līmenī. Tiek analizēts viss preču klāsts un daudzums, ko ieveda fiziskas personas legāli, ar nekomerciālo vieglo autotransportu no Krievijas Federācijas par 2014.gadu. Diplomdarba apjoms ir 78 lapas, kur ir iekļautas 18 tabulas, 13 attēli, 2 pielikumi uz 2 lapām un 45 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Keywords Pašpatēriņam ievestās preces
Keywords in English Goods Imported for Self-consumption
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 12.05.2015 13:52:05