Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Occupational Safety
Title in original language Darba vides drošības uzraudzības sistēmas pilnveidošana daudznozaru ražošanas komercteritorijā
Title in English Improving Work Environment Safety Supervision System at a Diversified Production Commercial Territory
Department 22200 Institute of Labour and Civil Safety
Scientific advisor J.Ieviņš, Dr.oec.
Reviewer I.Ezera, doc.
Abstract Maģistra darba tēmas nosaukums: Darba uzraudzības sistēmas veidošana komercteritorijā. Darbs uzrakstīts latviešu valodā. Darba teorētiskajā daļā apskatīta mijiedarbība starp Eiropas Savienības darba aizsardzības politiku un Latvijas likumdošanu šajā jomā. Analizēti darba aizsardzības jomu regulējošie normatīvie akti un to teorētiskie pamati, kā arī attiecīgo normatīvo aktu saistība ar komercteritorijām. Sniegts vispārējais apskats par darba vides riskiem un to novērtēšanas metodēm. Analītiskajā daļā apskatīta analizējamā komercteritorija, dots analītisks ieskats par esošiem komercteritorijas uzņēmumiem un to darbības nozarēm, kā arī izvērtēti un apkopoti komercteritorijas un uzņēmumu darba vides riski un veikta risku attiecināšana uz komercteritorijā pastāvošajām darbības nozarēm. Tika veikts arī komercteritorijas ugunsbīstamības un sprādzienbīstamības situācijas novērtējums, balstoties uz ugunsgrēka riska kvantitatīvo novērtēšanas metodiku ar punktu shēmas palīdzību, kā arī izmantojot jutīgā riska indeksa metodi. Praktiskajā daļā balstoties uz komercteritorijas uzņēmumu darbinieku aptaujas rezultātiem un darba autora apsekojuma rezultātiem, tiek izstrādāti komercteritorijas darbības uzlabojuma priekšlikumi, lai mazinātu darba vides riska faktorus. Pirmais priekšlikums ir vienotas darba uzraudzības sistēmas izveidošana komercteritorijā. Otrais priekšlikums ir darba autora piedāvātie uzlabojumi, lai mazinātu ugunsbīstamības un sprādzienbīstamības riskus komercteritorijā. Trešais priekšlikums skar komercteritorijas autotransportu un ar to saistīto risku samazinājumu. Pamatojoties uz iepriekš minēto, autors izstrādāja ceturto priekšlikumu, kurš apvieno sevī visus iepriekšējus uzlabojumus un tiek attiecināts uz visām komercteritorijas zonām. Darbā piedāvātie uzlabojumi atbalsta ne tikai komercteritorijas vispārējo attīstību, bet arī darba galvenā mērķa - vienotas darba uzraudzības sistēmas izveidošanas nepieciešamību. Galvenie izmantotie informācijas avoti: Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvie akti, darba aizsardzības jomas literatūra, interneta resursi, komercteritorijas uzņēmumu strādājošo aptaujas anketas un komercteritorijas iekšējās aprites materiāli, nepublicēti materiāli, Valsts statistikas dati, studiju lekciju materiāli. Darbā ietvertas: 4 tabulas, 26 grafiskie attēli,7 aprēķinu formulas, 9 pielikumi.
Keywords uzraudzības sistēma, komercteritorija
Keywords in English supervision system, commercial area
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 08.05.2015 13:03:44