Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Business Administration
Title in original language Rīgas Tehniskās Universitātes Tehnoloģijas pārneses departamenta stratēģijas izmaiņas.
Title in English Change of Strategy of Riga Technical University’s Technology Transfer Department
Department 01B00 Riga Business School
Scientific advisor A.Koliškins
Reviewer J.Mazais
Abstract Pēdējos gados pasaules izglībības sistēmā uzņēmējdarbības specializācijā ir novērojama virzība uz praktiskām apmācībām. Diskusija galvenokārt ir par uzņēmējdarbības specializācijas apmācības veidu. Ir radies arguments, ka uzņēmējdarbību labāk var iemācīties to praktizējot uz esoša piemēra vai praktizējot to sevis radītā jaunā uzņēmumā, nevis mācoties teorijas, kuru pielietošana studentiem nav skaidra. Darba pamatā ir Rīgas Tehniskās Universitātes (RTU) un Rīgas Biznesa Skolas (RBS) iespēju apzināšana ieviest esošajās programās praktsika tipa apmācībass. Darbā ir identificēts, ka RTU un RBS ir pietiekams apjoms zināšanu, iespēju kā arī nepieciešamā kvalitātē esoša personāla, kas spētu sniegt prakstiskas apmācības esošiem studentiem. Ir apzināts, ka esošā ārējā vide sniedz pietiekamu atbalstu uzņēmējdarbības vides veicināšanai un labāko projektu finansēšanai. Neskatoties uz to ir jāatdzīst, ka kopējais inovācijas attīstības līmenis valstī ir otrs zemākais Eiropas Savienībā, kā arī finansējums inovācijās ievērojami atpaliek no kaimiņvalstīm. Šobrīd identificētā probēma ir vāja tehnoloģiju komercializēšana, RTU struktūras sadrumstalotība, neesoša iekšēja komunikācija startp struktūrvienībām biznesa un zinātnes jautājumos, kā arī nespēja izmantot esošos resursu, lai mērķtiecīgi radītu innovatīvus produkuts, kas arī tiek komercializēti. Ņemot par pamatu pasaules praksi, šaja darbā tiek piedāvāts koncepts, kas spētu risināt radušos probēmu. Piedāvājums ir radīt jaunu izglītojoša tipa uzņēmumu inkubatoru “Start-Up Lab”, kas kalpotu RTU un RBS esošo studentu jauno uzņēmumu ideju attīstīšanai līdz komercializācijai un kas iekļautos esošajā RTU mācību programā. Piedāvātais centrs būtu atsevišķa struktūra, kas pakārtota RTU rektoram ar mērķi veicināt gan RTU radīto tehnoloģiju, gan citu ideju komercializēšanu pieredzējošu pasniedzēju uzraudzībā. No citu skolu pieredzes ir apzināts, ka šāds inkubātors veicinātu gan studentu pieplūdumu RTU un RBS, gan arī attīstītu esošo RTU radīto tehnoloģiju komercializēšanu. Papildus darbs sniedz ieteikumus, kurus ieviešot RTU varētu uzlabot gan darbības efektivitāti, gan arī palielināt ienākumus.
Keywords Inkubātors, Praktiskās uzņēmējdarbības mācības, Tehnoloģijas pārnese, Inovācijas
Keywords in English Educational incubator, Practical entrepreneurship, Technology Transfer Spinout, Innovation
Language eng
Year 2015
Date and time of uploading 06.05.2015 15:43:01