Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Economics
Title in original language „Latvijas pensiju sistēmas ilgtspējas novērtējums”
Title in English „Assessment of Latvian Pension System Sustainability”
Department
Scientific advisor M. Šenfelde
Reviewer Asoc.prof. T. Survilo
Abstract Maģistra darba tēma ir „Latvijas pensiju sistēmas ilgtspējas novērtējums”, tā autore ir Kristīne Ingelande, darba vadītāja - Dr.oec. Maija Šenfelde. Lai mazinātu sabiedrības novecošanās radīto ietekmi uz Latvijas pensiju sistēmu, tā tika būtiski reformēta. Maģistra darba mērķis ir novērtēt, vai šīs reformas ir bijušas pietiekamas, lai nodrošinātu pensiju sistēmas sociālo un fiskālo ilgtspēju. Darbs sastāv no piecām daļām. Pirmajā daļā tiek aprakstīti pensiju sistēmu mērķi un darbības pamatprincipi, kā arī apkopoti pensiju sistēmu izaicinājumi un to iespējamie risinājumi. Otrajā daļā tiek apskatīta Latvijas pensiju sistēmas izveide, uzbūve un iedzīvotāju attieksme pret to. Trešajā daļā tiek definēta sociālās un fiskālās ilgtspējas koncepcija. Ceturtajā daļā tiek analizēta pensiju sistēmas sociālā ilgtspēja, kā arī aprēķināti un salīdzināti ienākumu aizvietošanas koeficienti 2015. un 2046.gadā. Piektajā daļā tiek novērtēta sistēmas līdzšinējā un nākotnes fiskālā ilgtspēja. Darba noslēgumā tiek apkopoti novērtējuma rezultāti, izdarīti secinājumi un izvirzīti priekšlikumi Latvijas pensiju sistēmas ilgtspējas nodrošināšanai. Pensiju sistēmas analīze parāda, ka, lai gan tā ir fiskāli ilgtspējīga, tā nenodrošina pietiekamu ienākumu aizvietošanu un patēriņa izlīdzināšanos, kā arī nepasargā vecākā gadagājuma iedzīvotājus no nabadzības. Tā kā sistēma nevar būt dzīvotspējīga, ja tā nav gan fiskāli, gan sociāli ilgtspējīga, līdz ar to izvirzītā hipotēze tiek apstiprināta - veiktās reformas nav bijušas pietiekamas, lai nodrošinātu Latvijas pensiju sistēmas ilgtspēju. Maģistra darbā ir iekļauti 38 attēli, 13 tabulas, 10 formulas un 5 pielikumi. Maģistra darbs ir izstrādāts latviešu valodā un tā kopējais apjoms ir 88 lapaspuses.
Keywords pensiju sistēma, ienākumu aizvietošana, pensiju izdevumi, sociālā ilgtspēja, fiskālā ilgtspēja
Keywords in English pension system, income replacement, pension expenditures, social sustainability, fiscal sustainability
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 05.05.2015 01:08:09