Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Civil Engineering
Title in original language "Darbnīca ar tērauda karkasu"
Title in English "Workshop with steel framework"
Author Dārta Ļaudaka
Department 24000 Faculty of Civil Engineering
Scientific advisor Dmitrijs Serdjuks
Reviewer Pāvels Akišins
Abstract Izstrādātais diplomprojekts sastāv no divām daļām – bakalaura darba un inženierprojekta. Pirmās daļas – bakalaura darba tēma ir Tērauda karkasa racionāla risinājuma pamatojums, kas tiek izvirzīta arī par galveno darba mērķi. Bakalaura darba teorētiskajā daļā tiek apskatīti pie noteiktiem ēkas gabarītizmeriem realizējami tērauda karkasa risinājumi un to aprēķinu metodes. Aprēķinu veikšanai tiek izvēlēti trīs dažādi jumta pārseguma konstruktīvie risinājumi, kurus savā starpā salīdzina par galveno vērtēšanas kritēriju pieņemot konstruktīvā risinājuma tērauda patēriņu, kā vienu no galvenākajiem racionāla karkasa risinājuma raksturotājiem. Padziļinātākai izpētei tiek izvēlēts visizdevīgākais, pēc tērauda patēriņa kritērija, konstruktīvais risinājums, kas ir vienas kopnes jumta pārsegums. Galvenajā pētījumā tiek noteikta sakarība starp konstruktīvā risinājuma ģeometriskajiem parametriem un materiāla patēriņu. Izmantojot iegūto sakarību, matemātisko funkciju, tiek atrasti ģeometriskie parametri, pie kuriem pētāmajam konstruktīvajam risinājumam, vienas kopnes jumta pārsegumam, tiek sasniegts vismazākais tērauda patēriņš. Bakalaura darba gaitā tiek sasniegts tam izvirzītais mērķis, atrasts racionāls tērauda karkasa konstruktīvais risinājums pie dotajiem apstākļiem, par galveno kritēriju pieņemot tērauda patēriņu, kā arī atrasta sakarība, pēc kuras vadīties pamatojot tērauda karkasa konstruktīvo risinājumu. Inženierprojekta tēma ir Darbnīca ar tērauda karkasu. Projektējamā darbnīcu ēka paredzēta kā viena no Rīgas Valsts tehnikuma mācību kompleksa ēkām. Tajā paredzēts izvietot darbnīcas tehnisko zinātņu studentiem, praktiskajām nodarbībām. Zinātne un izglītības attīstība vienmēr ir bijusi valstij aktuāla tēma, tādēļ šāda tipa ēkas projektēšana uzskatāma par nepieciešamību. Darbnīcu ēka sastāv no divām daļām, vienstāvu daļas un divstāvu daļas. Kā galvenais nesošais konstruktīvais elements izvēlēts tērauda karkass. Inženierprojekta ietvaros izstrādāta arhitektūras daļa, veikti galveno nesošo konstrukciju aprēķini, inženierkomunikāciju principiālie risinājumi, sastādīts darbu veikšanas un darba drošības plāns. Grafiskā daļa sastāv no galvenajiem ēkas arhitektūras rasējumiem, nesošo konstrukciju darba un montāžas rasējumiem, būvdarbu organizācijas un kalendārā plāna. Darbā iešūtas 179 lappuses, tajā ir 98 attēli, 45 tabulas, 46 izmantotie literatūras avoti. Darba grafisko daļu sastāda 9 A1, 1 A0 formāta rasējumi.
Keywords tērauda karkass darbnīcu ēka tērauds racionāls risinājums
Keywords in English steel framework workshop steel rational solution
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 28.01.2015 17:28:13