Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Architecture
Title in original language Rīgas brīvosta pilsētas ilgtspējīgas attīstības kontekstā
Title in English The Freeport of Riga in the Context of Sustainable Development of the City
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor J. Briņķis
Reviewer Lekt. D.Kalvāne
Abstract Ekonomiskās un tehnoloģiskās pārmaiņas ir pamats ostu restrukturizācijai visā pasaulē, kas krasi maina teritoriālās attiecības starp ostu un pilsētu. Šo funkcionāli ievērojami atšķirīgo, bet vēsturiski un ekonomiski saistīto, teritoriju robežu tuvums, pieaugot tirdzniecības preču, kravu pārvadājumu apjomam un piesārņojumam, ir radījis virkni problēmu. Ir zudusi tradicionālā saikne starp pilsētu un ostu, kā rezultātā daudzas ostas pilsētas ir vienas no ekoloģiski nelabvēlīgākajām un dzīvošanai nevēlamākajām pilsētām pasaulē. Informācijas un zināšanu apjoma pieaugums ir mainījis cilvēku attieksmi pret pilsētvidi, un vides kvalitāte ir viens no galvenajiem kritērijiem pilsētu dažādu līmeņu dokumentu, tajā skaitā plānošanas dokumentu kritērijiem un mērķiem. Ostu attīstība, tieši pretēji, ir veicinājusi ostai pieguļošo rajonu pilsētvides degradāciju. Pilsētas un ostas saskaršanās vietas ir kļuvušas par grūti atrisināmu pilsētbūvniecisku situāciju, kurai ir nepieciešams priekšlikums ilgtermiņa un īstermiņa attīstībai. Autors apšauba Rīgas brīvostas un pilsētas savstarpējo ekonomisko, kultūrvēsturisko un telpisko atkarību un, balstoties uz Eiropas ostu pilsētu plānošanas pieredzi, piedāvā jaunus risinājumus Rīgas brīvostas ilgtspējīgai attīstībai. Darbā apkopoti un salīdzināti Eiropas ostu attīstības virzieni, ar grafiskiem paņēmieniem analizēta vēsturiskās saiknes izzušana un aprakstītas vadlīnijas Rīgas brīvostas turpmākajai attīstībai. Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un pilsētplānošanas 4. kursa studenta Ernesta Cerbuļa bakalaura darbs sastāv no ievada, četrām analītiskajām daļām un secinājumiem. Darba pielikumā pievienoti izpētes ostu teritoriālie plāni, attīstības priekšlikumi, lielformāta grafiskie uzskates attēli un Zundas kanāla piekrastes daudzfunkcionālas vides priekšlikuma projekts. Bakalaura darbs sastāv no (44).lpp., (18) attēliem, (6) pielikumiem un 31 izmantotās informācijas avotu vienībām.
Keywords pilsētplānošana, ostu pilsētas, teritoriju attīstība, ilgtspējība,
Keywords in English urban, port city, area development, sustainability, quality of the
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 19.01.2015 15:39:00