Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Architecture
Title in original language Sabiedrības līdzdalība vides veidošanā
Title in English Public Participation in Planning Process
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor S.Treija
Reviewer Pētn. S.Barvika
Abstract Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes 4. kursa studentes Zanes Kalniņas bakalaura darbs ir „Sabiedrības līdzdalība vides veidošanā”. Teorētisko izpēti papildina studiju projekta ietvaros izstrādātais daudzfunkcionālas vides attīstības priekšlikums Astanā, Kazahstānā. Pārmaiņas pilsētvides plānojumā un publisku projektu realizēšana tiek veidotas pēc saskaņota, vienota redzējuma par iespējamo pilsētas attīstību. Pašu iedzīvotāju viedoklis un pieredze ietekmē pilsētas tēla veidošanu, tādēļ sabiedrības līdzdalībai un iesaistīšanai vides veidošanā ir nozīmīga loma demokrātisku valstu pilsētu plānošanas procesā, tai skaitā Latvijas. Bakalaura darba mērķis ir noskaidrot šī brīža Latvijas likumdošanas un Rīgas pašvaldības īstenoto sabiedrības iesaistīšanas principu efektivitāti, kā arī izpētīt un apkopot sabiedrības līdzdalībā iesaistīto, atšķirīgo pušu definētos šķēršļus un priekšlikumus sabiedrības līdzdalības efektivitātes palielināšanai. Bakalaura darba 1.daļā apskatīta sabiedrības līdzdalība vides veidošanā, dots vispārējs ieskats tās rašanās vēsturē un sākotnēji nospraustajos mērķos, sniegts sabiedrības līdzdalības iedalījums un raksturojums. Bakalaura darba 2.daļā sniegts sabiedrības līdzdalībā iesaistīto pušu raksturojums, kā arī analizēta sabiedrības līdzdalības tiesiskā regulējuma principu piemērošana un neformālās sabiedrības līdzdalība Latvijā. Bakalaura darba 3.daļā apkopoti sabiedrības līdzdalībā iesaistīto atšķirīgo pušu definētie šķēršļi un priekšlikumus sabiedrības līdzdalībai vides veidošanā Latvijā. Viedokļu noskaidrošanai tika izmantota socioloģiskā pētījuma metode- ekspertu intervijas. Rezultāti apkopoti tabulu veidā, lai sniegtu pārskatāmu sabiedrības līdzdalībā iesaistīto pušu viedokli. Darba rezultātā tiek secināts, ka pašlaik Latvijā sabiedrības līdzdalības process notiek ļoti formāli, burtiski izpildot tikai normatīvos aktos noteiktās prasības; rezultātā to patiesais adresāts – sabiedrība netiek pilvērtīgi iesaistīta plānošanas procesos. Atslēgas vārdi: sabiedrības līdzdalība, publiskā apspriešana, vides veidošana, pilsētplānošana, pilsētvide, Latvija Darbs rakstīts latviešu valodā, tā apjoms ir 51 lapaspuse, ieskaitot 16 attēlus, 6 tabulas, tam ir 8 pielikumi, un izmantoti 53 informācijas avoti.
Keywords sabiedrības līdzdalība, publiskā apspriešana, vides veidošana, pilsētplānošana, pilsētvide, Latvija
Keywords in English public participation, public hearings, creating environment, urban planning, city, Latvia
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 19.01.2015 11:28:41