Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Architecture
Title in original language Maza mēroga mājokļu attīstības potenciāls Latvijā
Title in English Development Potential of Small-scale Housing in Latvia
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor S.Treija
Reviewer Arhitekte I.Bērziņa
Abstract Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un Pilsētplānošanas fakultātes 4. kursa studentes Martas Prikules bakalaura darba tēma ir Maza mēroga mājokļu attīstības potenciāls Latvijā. Teorētisko izpēti papildina studiju projekta ietvaros izstrādātais daudzfunkcionālas vides attīstības priekšlikums Astanā, Kazahstānā. Dažādi sociālekonomiski faktori un ilgtspējīga attīstība ir noteikusi pasaules mājokļa tirgus izmaiņas. Sabiedrības straujā novecošanās, cilvēku dzīvesveida diversifikācija, migrācija un iedzīvotāju mobilitāte veicina nelielu mājokļu pieprasījumu. Bakalaura darba mērķis ir apkopot maza mēroga mājokļu attīstības tendences un definēt attīstības iespējas un galvenos riskus Latvijā. Bakalaura darba 1. daļā apskatīts maza mēroga mājoklis starpdisciplinārā skatījumā, apkopotas cilvēku pamatvajadzības un prasības mājokļu kontekstā, kā arī dots vispārējs ieskats maza mēroga mājokļu vēsturiskajā attīstībā. Bakalaura darba 2. daļā apkopota maza mēroga mājokļu īstenošanas pieredze un tendences, apkopota maza mēroga mājokļu klasifikācija un definēti galvenie projektēšanas principi, kā arī nozīmīgākās priekšrocības un trūkumi. Bakalaura darba 3. daļā apskatīta maza mēroga mājokļu attīstība Latvijā, doti vispārēji vēsturiskie priekšnoteikumi un līdzšinējā pieredze, analizēts maza mēroga mājokļa potenciāla vērtējums sabiedrībā, kā arī definētas maza mēroga mājokļu attīstības iespējas un galvenie riski Latvijā. Sabiedrības vērtējuma noskaidrošanai tika izmantotas socioloģiskās pētījuma metodes – iedzīvotāju aptauja un ekspertu intervijas. Pētījuma rezultātā ir izstrādāta maza mērogu mājokļu klasifikācija un apkopotas attīstības tendences pasaulē un Latvijā. Balstoties uz iegūtajiem rezultātiem, darbā ir definēti maza mēroga mājokļu attīstības iespējas un riski Latvijā. Darba apjoms ir 69 lapaspuses, 8 pielikumi. Darbā izmantoti 52 informācijas avoti, 54 attēli un 3 tabulas.
Keywords Atslēgas vārdi - maza mēroga mājoklis, mājokļa standarts, mājokļa tirgus, sociālekonomiski faktori, ilgtspējība.
Keywords in English Keywords - small-scale housing, housing standard, housing market, socio-economic factors, sustainability.
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 19.01.2015 11:18:06