Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Architecture
Title in original language Mazā Ludzas ezera ūdensmalas kā Ludzas mazpilsētas publiskās telpas potenciāls
Title in English The Development Potential of the Lake Mazais Ludzas ezers Waterfront in Ludza Town Public Space
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor E.Bērziņš
Reviewer Dokt. I.Miķelsone
Abstract Ludza, kā viena no Zilo Ezeru Zemes mazpilsētām izceļas ar savu ilgo vēsturi, cilvēkam humāno mērogu, lēno dzīves ritmu, pilsētbūvnieciskām kvalitātēm un neapšaubāmi arī ar ezeriem, it īpaši Mazo Ludzas ezeru, kas veido pilsētas kodolu. Mazpilsēta ir izaugusi starp tās 5 ezeriem, laika gaitā izmantojot šī dabas resursa dotās priekšrocības. Taču, vai iedzīvotāji apzinās šī resursa potenciālu un vai Mazā Ludzas ezera publiskā ārtelpa ir pietiekoši apgūta? Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un Pilsētplānošanas fakultātes 4. kursa studenta Jāņa Pomeranceva bakalaura darbs ir “Mazā Ludzas ezera ūdensmalas kā Ludzas mazpilsētas publiskās telpas potenciāls”. Darba mērķis ir noteikt iespējas Mazā Ludzas ezera publiskās telpas turpmākai attīstībai, lai sekmētu ilgtspējīgu, uz sabiedrības līdzdalību balstītu Ludzas mazpilsētas attīstību. Bakalaura darbs sastāv no 3 nodaļām, autors pētījis Mazā Ludzas ezera apkārtnes telpisko attīstību un plānošanu ietekmējošos faktorus ezera ūdensmalā. Mērķa sasniegšanai tika apkopoti ūdensmalu plānošanas labās prakses piemēri pasaulē, analizēta esošā situācija Mazā Ludzas ezera ūdensmalā, kā arī veikta socioloģiskā aptauja un intervija, lai noskaidrotu šīs ūdensmalas lietotāju un ekspertu viedokli par pastāvošajām problēmām un iespējām attīstīt šo unikālo publisko telpu. Darba rezultātā autors izveidojis priekšlikumu Mazā Ludzas ezera publiskās telpas paplašināšanai uz neizmantoto un degradēto teritoriju rēķina. Veidojot nepārtrauktu ceļu apkārt ezeram, kā arī papildinot to ar daudzveidīgu publisko telpu ir panākta ezera ciešāka integrācija pilsētas telpā un stiprināta šī ezera un pilsētas atpazīstamība plašākā mērogā. Darba autors secinājis, ka ūdensmalu attīstība pasaulē pēdējos gadu desmitos notikusi straujos tempos, arī Ludzas ezeru ūdensmalas savā ziņā attīstās līdzi šīm mūsdienu tendencēm, jo vēl pirms pāris gadiem publiskā telpa Ludzas ezeru apkārtnē bija nesakopta un nespēja piedāvāt pilsētniekiem pietiekamas atpūtas un socializēšanās iespējas. Bakalaura darbs sastāv no 68 lapaspusēm, 74 attēliem, 6 pielikumiem un 67 izmantotajiem literatūras avotiem.
Keywords Ludzas mazpilsēta, vietas identitāte, sabiedrības līdzdalība, Mazā Ludzas ezera ūdensmala, publiskā ārtelpa
Keywords in English Ludza town, place identity, community participation, the Lake Mazais Ludzas ezers waterfront, public open space
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 19.01.2015 07:45:33