Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Architecture
Title in original language Vides pieejamības nodrošināšana kultūrvēsturiskā mantojuma ēkās
Title in English Ensuring of Environmental Accessibility for Cultural Heritage Buildings
Author Jeļena Kovaļčuka
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor S.Treija
Reviewer Arhitekts I.Dirveiks
Abstract Bakalaura darbā ir apskatīts vides pieejamības nodrošināšanas process kultūrvēsturiskā mantojuma ēkās. Bakalaura darba mērķis ir definēt galvenās vadlīnijas vides pieejamības nodrošināšanai kultūrvēsturiskā mantojuma ēkās. Darbs sastāv no 3 daļām. Pirmajā daļā tika aplūkota pieejamās vides vēsturiska attīstības gaita, kāpēc ēkas netika projektētas pieejamas cilvēkiem ar ierobežotām iespējām, kā to ietekmēja sabiedrības attieksme pret cilvēkiem ar invaliditāti. Tika apkopota informācija par universālo dizainu un tā galvenajiem principiem, kā arī par starptautiskiem tiesiskiem aktiem, regulējošiem cilvēku ar invaliditāti tiesības. Otrajā daļā ir apskatīta likumdošana saistībā ar vides pieejamību un kultūrvēsturiskā mantojuma ēku aizsardzību Itālijā un Lielbritānijā un izanalizēti pa vienam piemēram no katras valsts. Trešajā daļā tika aplūkota Latvijas likumdošana par vides pieejamības nodrošināšanu, kā arī citas iesaistītās procesā institūcijas un viņu mērķi un loma pieejamības nodrošināšanā. Kā arī tika pētīti normatīvie akti kuri atbild par kultūrvēsturisko ēku aizsardzību, saglabāšanu un popularizēšanu. Tika izanalizēti trīs Latvijas piemēri no divām Latvijas pilsētām. Analīžu rezultāti tika apkopoti tabulā ar vērtējumiem un veikti secinājumi. Darba izpildes gaitā arī tika intervēti dažādu nozaru speciālisti un aptaujāti arhitektūras studenti. Aptauju rezultāti ir atspoguļoti kopējos darba secinājumos. Darba rezultātā arī tika piedāvātas iespējamas vadlīnijas vides pieejamības nodrošināšanai Latvijā. Darbs sastāv no 58.lpp, kurās ir iekļautas 4 tabulas un 53 bildes. Darbam tika izmantoti 65 informācijas avoti un 3 pielikumi.
Keywords vides pieejamība, arhitektūra, kultūrvēsturiskais mantojums, cilvēki ar ierobežotām iespējām, arhitektūras pieminekļi
Keywords in English accessible environment, architecture, cultural heritage, people with disabilities, architectural monuments
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 19.01.2015 04:56:09