Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Engineer
Title of the study programm Fire Safety and Civil Protection
Title in original language Speciālo automobiļu komplektēšanas risinājumi, izvērtējot VUGD stratēģisko attīstību
Title in English Solutions for Equipping Special Vehicles Evaluating SFRB Strategic Development
Department 22200 Institute of Labour and Civil Safety
Scientific advisor E.Saksons
Reviewer J.Kisļaks, Dr.sc.ing.
Abstract Diplomprojekta nosaukums ’’Speciālo automobiļu komplektēšanas risinājumi izvērtējot Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta stratēģisko attīstību’’. Diplomprojekta autors ir students Rihards Šteins. Diplomprojekta izstrādei izvirzītie uzdevumi: 1. Izpētīt speciālo ugunsdzēsības un glābšanas transportlīdzekļu atbilstība VUGD darbu veikšanai 2. Veikt aptauju VUGD operatīvo darbinieku vidū par svarīgākās tehnikas un aprīkojuma trūkumu visā Latvijā, balstoties uz pilsētu, un apdzīvotu teritoriju specifiku. 3. Izpētīt speciālo ugunsdzēsības un glābšanas transporta līdzekļu aprīkojuma piedāvājumu no ražotājiem, atbilstoši VUGD specifiskajām vajadzībām. 4. Izstrādāt priekšlikumus par VUGD nepieciešamās tehnikas aprīkojuma nepieciešamību, ņemot vērā VUGD stratēģisko attīstību. 5. Darbs sastāv no ievada, analītiskās, teorētiskās un praktiskās daļas, secinājumiem, priekšlikumiem un bibliogrāfiskā saraksta. Valstī attīstās ražošana, rūpniecība, būvniecība, palielinās apdzīvotā teritorija un negadījumu skaits. Pamatojoties uz šiem pieaugumiem tiek būvēti jauni, stratēģiski lietderīgāki, funkcionālāki Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta depo. Šie depo ir jāaprīko ar atbilstošu tehniku, VUGD specifisko darbību nodrošināšanai. Darba izstrādei autors analītiskajā daļā analizēja pašreizējo situāciju VUGD: izbraukuma skaitu pa reģioniem, izbraukumu skaitu uz dažādiem negadījumiem, izvērēja šo negadījumu savlaicīgai seku likvidēšanai nepieciešamo tehniku un aprīkošanu. Teorētiskajā daļā autors apraksta VUGD esošās struktūrvienības un kāda tehnika un aprīkojums šajās struktūrvienībās ir. Tāpat pie teorētiskās daļas tika izstrādātas aptaujas anketas, kas tika izsūtītas visām struktūrvienībām. Šīs anketas sastāv no 6 jautājumiem, par tehnikas un aprīkojuma trūkumiem, lai noskaidrotu VUGD operatīvo darbinieku viedokli, par speciālo automobiļu komplektēšanas risinājumiem un trūkumiem. Praktiskajā daļā autors izstrādāja priekšlikumus kāda tehnika un aprīkojums ir nepieciešams, konkrētu ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbu veiksmīgai veikšanai. Diplomdarba apjoms ir 50 lapas, kurās ir 5 nodaļas. Darbā ir ievietoti 18 attēli un izmantoti kopumā 17 literatūras avoti. Darba beigās tika atspoguļoti galvenie darba secinājumi un ir izvirzīti konkrēti priekšlikumi, kurus var izmantot un kas ir pamatoti pārbaudīti.
Keywords SPECIĀLO AUTOMOBIĻU KOMPLEKTĒŠANAS RISINĀJUMI, IZVĒRTĒJOT VUGD STRATĒĢISKO ATTĪSTĪBU
Keywords in English pecial automotive packaging arrangement in accordance with State Fire and Rescue Service strategic development
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 18.01.2015 21:50:05