Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Engineer
Title of the study programm Fire Safety and Civil Protection
Title in original language Naftas produktu noplūdes seku likvidēšana Latvijā. Problēmas un risinājumi
Title in English Liquidation of Oil Product Dumping Consequences in Latvia. Problems and Solutions
Department 22200 Institute of Labour and Civil Safety
Scientific advisor J.Kisļaks
Reviewer G.Kiseļovs, Mg.sc.ing., Valsts policija
Abstract ANOTĀCIJA Diplomdarba tēma ir „NAFTAS PRODUKTU NOPLŪDES SEKU LIKVIDĒŠANA LATVIJAS UPĒS. PROBLĒMAS UN RISINĀJUMI”. Es izvēlējos rakstīt kvalifikācijas darbu par šo tēmu, jo ļoti daudz pasaulē šobrīd atkarīgs no naftas produktiem, piemēram, valstu transporta sistēmas, plastmasas rūpniecība, pat katra cilvēka ikdienas gaitas. Naftas bizness un industrija ir nostrādāta līdz ideālam stāvoklim, taču arī šajā jomā, kā jau visur citur, notiek starpgadījumi, kad visbiežāk cilvēciskā faktora dēļ notiek dažādas neparedzētas avārijas un incidenti. Parasti šīs avārijas, vai pat katastrofas ir ar ļoti nopietnām sekām, kas prasa arī ļoti apjomīgus kā arī laika un darbietilpīgus likvidācijas pasākumus. Tika izpētītas metodes, kuras tiek pielietotas, lai novērstu radīto piesārņojumu upēs, jo Latvijas pieredze ir neliela šajā jomā. Vērojot mūsu klimatu var secināt, ka kalendārās ziemas periodā Latvijas ūdens akvatorijas var būt gan aizsalušas (ar ledus segu), gan arī brīvas (bez ledus segas). Latvijas Republikas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam ir neliela pieredze un iemaņas šādu darbu veikšanā kā arī nepietiekošs materiāli tehniskais aprīkojums, lai mēs pilnvērtīgi varētu veikt šāda veida avāriju seku lokalizēšanu un likvidāciju. Darbā tika aplūkota un izpētīta citu kaimiņvalstu pieredze šajā jautājumā, it sevišķi, kurš saistīts ar naftas produktu noplūdes konstatēšanu un savākšanu ūdens akvatorijas ar ledus segu. Kvalifikācijas darba nodaļās, apakšnodaļās un pielikumos tika atspoguļoti avāriju likvidēšanas paņēmieni un sniegts aprīkojuma apraksts, kurš nepieciešams šo darbu sekmīgai veikšanai. Šis darbs sniegs VUGD darbiniekiem vērtīgu informāciju par darbu avārijās ar naftas produktu noplūdi upēs, lietderīgu un efektīvu aprīkojuma pielietošanu. Analizējot pašreizējo situāciju VUGD struktūrvienībās var secināt, ka jāpievērš lielāka uzmanība personāla teorētiskai un praktiskai apmācībai darbam šāda veida avārijās. Iegādāties nepieciešamo tehniku un aprīkojumu avāriju seku likvidēšanai, kuras saistītas ar naftas produktu noplūdi. Diplomdarba apjoms: diplomdarbs sastāv no 52 lapām, 5 pielikumiem uz 33 lapām, kā arī no diplomprojekta grafiskās daļas. Tas satur 17 attēlus un 7 tabulas. Diplomdarbā izmantotie materiāli: diplomdarba bibliogrāfiskajā sarakstā ir ietverti 15 informācijas avoti. Diplomdarbs uzrakstīts latviešu valodā.
Keywords NAFTA, NOPLŪDE, LIKVIDĒŠANA, UPĒS, VUGD, bonas, skimmeri,
Keywords in English consequences, oil, spill, elimination, technical, equipment, State, Fire, Rescue, Service
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 15.01.2015 17:02:51