Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Engineer
Title of the study programm Fire Safety and Civil Protection
Title in original language Dzīvojamās ēkas elektroietaišu izraisītie ugunsgrēki. Problēmas un risinājumi
Title in English Fires Caused by Electric Facilities in Residential Buildings. Problems and Solutions
Department 22200 Institute of Labour and Civil Safety
Scientific advisor L.Zeikats
Reviewer J.Vaivods, Ing., VUGD
Abstract Diplomdarbu „Dzīvojamās ēkas elektroietaišu izraisītie ugunsgrēki. Problēmas un risinājumi” izstrādāja Rīgas tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes studējošais VUGD VRB Valkas daļas komandiera pienākumu izpildītājs kapteinis Salvis Stepiņš. Pētījuma mērķis ir noskaidrot, kā var mazināt elektroietaišu izraisītos ugunsgrēkus dzīvojamās ēkās. Pētījuma uzdevums ir izpētīt elektroietaišu izbūves reglamentējošos normatīvos aktus, izprast dzīvojamās ēkas īpašnieka attieksmi pret būvnormatīvu ievērošanu, izstrādāt ieteikumus elektroietaišu izraisīto dzīvojamo ēku ugunsgrēku skaita samazināšanai. Autors izvirzīja hipotēzi, ka nav pilnīga normatīvo aktu bāze un pietiekama būvniecības procesa uzraudzība elektroinstalācijas izbūves jomā, kā rezultātā tiktu minimizēts elektroinstalāciju izraustītais ugunsgrēku skaits dzīvojamās ēkās. Pētīšanas metodes ir iepriekšējās pieredzes pētīšana, t.i., informācijas atrašana un apkopošana no dažādiem avotiem: grāmatām, interneta resursiem un normatīvajiem aktiem, iepazīšanās ar tehniskās apsekošanas atzinumiem, un respondentu aptauja. Kvalifikācijas darba apjoms 98. lpp., četras tabulas, divdesmit seši attēli, piecpadsmit izmantotās literatūras avoti un astoņi pielikumi. Kvalifikācijas darbs sastāv no ievada, trīs nodaļām secinājumiem un priekšlikumiem. Pirmajā nodaļā aprakstīti dzīvojamās ēkas elektroietaišu izbūves principi gan daudzdzīvokļu ēkās, gan viena īpašnieka mazstāvu ēkā. Problēmu stāvokļa analīze. Otrajā nodaļā aprakstītas normatīvo aktu prasības dzīvojamo ēku elektroietaišu izbūvei. Trešajā nodaļā atspoguļoti darbības modeļi dzīvojamo ēku elektroietaišu izraisīto ugunsgrēku samazināšanai.
Keywords Dzīvojamās ēkas elektroietaišu izraisītie ugunsgrēki
Keywords in English Fires caused by electrical installation in living biuldings
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 14.01.2015 14:45:49