Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Business Administration
Title in original language Darba piedāvājumu pieņemšanas rādītāju uzlabošana Tele2 SSC
Title in English Improving Job Offer Acceptance Rate at Tele2 SSC
Department 01B00 Riga Business School
Scientific advisor D.Ērgle
Reviewer T.Ņikitina
Abstract Maģistra darba nosaukums latviešu valodā ir "Darba piedāvājumu pieņemšanas rādītāju uzlabošana Tele2 SSC". Maģistra darba mērķis ir noskaidrot svarīgāko faktoru grupas, kas ietekmē pozitīvu lēmuma pieņemšanu attiecībā uz vienas vai citas IT kompānijas izteikto darba piedāvājumu. Lai sasniegtu darba izvirzītus mērķus tika apkopotas un analizētas teorētiskās atziņas attiecībā uz darbinieku piesaistes faktoriem uzņēmumā, lēmuma pieņemšanas procesu un tā ierobežojumiem, kā arī izveidots darba piedāvājumu akceptēšanas faktoru modelis. Autore veica kvantitatīvu 2014.gadā pieņemto IT speciālistu aptauju, kā arī Personāla vadītāju aptauju. Rezultātu analizēšanai tika izmantotas statistiskās datu apstrādes metodes, lai noskaidrotu darba piedāvājumu akceptēšanas faktoru savstarpējās sakarības. Praktiskā pētījuma rezultāti liecina, ka galvenā faktoru grupa, kas pozitīvi ietekmē darba piedāvājumu pieņemšanas rādītājus, saistās ar apmācībām un tālākām karjeras izaugsmes iespējām. Konkurētspējīgs atalgojums spēlē būtisku, bet tomēr otršķirīgu lomu. Rekomendācijas daļā autore piedāvā veicamās aktivitātes gan atlases procesā, gan personāla speciālistu, gan vadības komandas darbā, lai uzlabotu darba piedāvājumu pieņemšanas rādītājus. Piedāvātie risinājumi ir balstīti uz darba teorētiskās un praktiskās daļas rezultātiem un palīdzēs Tele2 SSC vadītājiem paaugstināt darba piedāvājumu pieņemšanas rādītājus. Darbā izmantoti dažādi literatūras avoti, tai skaitā zinātniski pētnieciskā literatūra, statistika, interneta materiāli, periodika, mācību grāmatas. Maģistra darbs ietver 11 tabulas, 8 attēlus, 10 grafikus un 6 pielikumus un ir rakstīts angļu valodā.
Keywords Tele2 Shred Service Center; Darba piedāvājumu pieņemšanas rādītāji; Faktoru trīs līmeņu modelis; Korelāciju analīze; Klasteru analīze
Keywords in English Tele2 Shred Service Center; Job offer acceptance rate; Three level model of factors; Correlation analysis; Cluster analysis;
Language eng
Year 2015
Date and time of uploading 13.01.2015 15:38:24