Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Business Administration
Title in original language Atbilstības riska vadības politikas izstrāde Nordea Bank AB tirdzniecības finansēšanai
Title in English Development of Compliance Risk Management Policy for Trade Finance at Nordea Bank AB
Author Alise Odziņa
Department 01B00 Riga Business School
Scientific advisor W.Schaub
Reviewer R.Lieksnis
Abstract Maģistra darba tēma ir Atbilstības riska vadības uzlabošana Nordea bankas tirdzniecības finansēšanā. Tā uzdevums ir izstrādāt rekomendācijas atbilstības riska vadības uzlabošanai, lai mazinātu atbilstības risku, kas saistīts ar tirdzniecības finansēšanas pakalpojumiem Nordea bankā. Maģistra darbā analizēta dažāda akadēmiskā literatūra un starptautisku organizāciju rekomendācijas par atbilstības riska vadības jautājumiem. Darbā pētīti starptautiskie un vietējie regulējumi, kas bankām jāievēro attiecībā uz atbilstības risku. Darbā veikta detalizēta atbilstības riska analīze un novērtējums, apskatīta Nordea bankas pašreizējo tirdzniecības finansēšanas atbilstības riska procedūru un vadlīniju piemērotība veiktajam novērtējumam. Tāpat darba autors ir apkopojis starptautisku organizāciju dotos labas prakses piemērus un intervijās ar citu Latvijas banku tirdzniecības finansēšanas vadītājiem atklājis citu banku praksi atbilstības riska vadībai tirdzniecības finansēšanas jomā. Darba ietvaros veiktās analīzes rezultātā ir izvirzītas četras rekomendācijas atbilstības riska vadības uzlabošanai Nordea bankā. Papildus darbā detalizēti aprakstīts minēto rekomendāciju ieviešanas plāns. Darbā izmantoti dažādi informācijas avoti: riska vadības akadēmiskā literatūra, statistikas dati, starptautiskie un vietējie normatīvie akti un rekomendācijas, interneta vidē pieejamie pētījumi un publikācijas. Darba autors ir veicis intervijas ar citu Latvijas banku tirdzniecības finansēšanas vadītājiem. Darbs ir izstrādāts angļu valodā. Tas satur 6 tabulas, 30 attēlus un 4 pielikumus.
Keywords atbilstības risks; tirdzniecības finansēšana; procesi; sankciju, naudas atmazgāšanas risks
Keywords in English compliance risk; trade finance; process; sanctions, AML/CTF, KYC, dual goods risks
Language eng
Year 2015
Date and time of uploading 12.01.2015 09:41:27