Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Transportation Engineering
Title in original language „Performance Grade (PG) bitumena pielietojums Latvijā” („Autoceļa P36 Rēzekne - Gulbene posma rekonstrukcija”)
Title in English “Application of Performance Grade (PG) Bitumen in Latvia”(“Reconstruction of Road P36 Rezekne-Gulbene Section”)
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor V.Haritonovs
Reviewer
Abstract Prockāns E., Performance Grade (PG) bitumena pielietojums Latvijā (Autoceļa P36 Rēzekne Gulbene posma rekonstrukcija). Darbs sastāv no divām daļām bakalaura darba daļas un inženierprojekta daļas. Bakalaura darba daļa izstrādāta ar mērķi iedalīt Latviju klimata joslās pēc PG sistēmas un analizēt PG sistēmas ieviešanas Latvijā tehniski ekonomiskos aspektus. Mērķa izpildīšanai izvirzīti sekojoši uzdevumi: 1) Izpētīt bitumena ietekmi uz karstā asfaltbetona maisījumu ekspluatācijas īpašībām; 2) Apskatīt un salīdzināt dažādas bitumenu klasifikācijas sistēmas; 3) Iegūt dažādu Latvijas teritoriju klimatoloģisko informāciju; 4) Izmantojot iegūtos datus, aprēķināt asfaltbetona augstākas un zemākās temperatūras dažādās Latvijas vietās; 5) Atrast dažādām asfaltbetona seguma temperatūrām atbilstošu bitumenu; 6) Izveidot Latvijas iedalījumu pēc PG sistēmas; 7) Analizēt PG sistēmas ieviešanas Latvijā tehniski-ekonomiskos aspektus. Bakalaura darba daļā pētīta informācija par bitumenu, bitumena klasifikācijas sistēmām, bitumena ietekmi uz asfaltbetona ekspluatācijas īpašībām un veikta PG sistēmas pielāgošana Latvijas teritorijai. Izvirzītais mērķis un visi uzdevumi darba gaitā izpildīti. Inženierprojekta daļā izstrādāts valsts reģionālā autoceļa P36 posma rekonstrukcijas projekts aprakstīta esošā situācija, projektētie risinājumi, norādījumi, ieteikumi un specifikācijas, aprēķinātas galvenās konstrukcijas, darbu apjomi un izstrādāti rasējumi. Bakalaura darbs (ar inženierprojektu) izstrādāts latviešu valodā. Darba kopapjoms ir 167 lapas. Darbā ir 22 attēli, 37 tabulas, 15 rasējumi un 2 pielikumi. Darba izstrādē izmantoti 52 infromācijas avoti.
Keywords bitumens, ceļu bitumens, bitumenu klasifikācijas sistēmas, PG klimata zonas
Keywords in English performance grade, PG, PG asphalt, PG binders, PG bitumen, Latvia’s PG climate zones
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 09.01.2015 18:18:58