Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Transportation Engineering
Title in original language „Ceļu būvuzraudzības problēmas Latvijā un to iespējamie risinājumi” („Krišjāņa Barona, Līvkalnu, Pils un Cēsu ielu rotācijas apļa rekonstrukcija Siguldā”)
Title in English “Problems of Road Construction Supervisions in Latvia and Their Possible Solutions”(“Reconstruction of the Roundabout of Krisjana Barona, Livkalnu, Pils and Cesu Street in Sigulda”)
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor A.Zariņš
Reviewer
Abstract Anotācija Bakalaura darba Ceļu būvuzraudzības problēmas Latvijā un to iespējamie risinājumi mērķis ir, balstoties Latvijas likumdošanā un apkopojot nozares speciālistu viedokļus, identificēt galvenās ceļu būvuzraudzības problēmas Latvijā un piedāvāt to risinājumus. Lai sasniegtu darba mērķi, tika izvirzīti pieci uzdevumi. Darba sākumā tiek izanalizēta pašreizējā Latvijas likumdošana, kas regulē būvuzraudzību, turpinājumā tiek noskaidroti vairāki būvuzraudzības speciālistu viedokļi par būvuzraudzības problēmām Latvijā un uzlabojumiem, kas būtu nepieciešami, lai uzlabotu kopējo būvuzraudzības stāvokli. Tāpat tiek piedāvāts arī personīgajā pieredzē balstīts skatījums par būvuzraudzības problēmām. Identificētās būvuzraudzības problēmas tiek izanalizētas, tās tiek klasificētas un tiek noteikti to cēloņi. Darba noslēgumā tiek piedāvāti identificēto problēmu risinājumi. Kopumā darbā tiek identificētas piecas nozīmīgas būvuzraudzības nozares problēmas, un tiek secināts, ka pastāv astoņi šo problēmu cēloņi. Lai gan darbā katram problēmas cēlonim tiek piedāvāti atšķirīgi risinājumi, iespējams secināt, ka problēmas būvuzraudzības nozarē iespējams novērst, veicot izmaiņas pastāvošajā likumdošanā. Inženierprojekta Krišjāņa Barona, Līvkalnu, Pils un Cēsu ielu rotācijas apļa rekonstrukcija Siguldā mērķis ir, izmantojot esošo Krišjāņa Barona, Līvkalnu, Pils un Cēsu ielu rotācijas apli Siguldā, izveidot projektu, kas uzlabotu esošā ceļa mezgla parametrus un novērstu pašreizējā situācijā radušās problēmas. Lai projektēšanas procesā nodrošinātu pēc iespējas precīzākus datus, tika veikti satiksmes intensitātes mērījumi, pēc kuru rezultātiem, tika aprēķinātas un noteiktas, reālajai situācija atbilstošākās, ceļa segas konstrukcijas. Lai sasniegtu inženierprojektā izvirzīto mērķi tika izvirzīti deviņi uzdevumi. Visi izvirzītie uzdevumi tika īstenoti, un tika izveidots izvirzītajam mērķim atbilstošs projekts, kura ieviešanas rezultātā tiktu ievērojami uzlabota satiksmes kvalitāte. Bakalaura darba kopapjoms ir 118 lpp, darbā izmantoti 8 attēli, 6 tabulas. Darba tapšanā izmantoti 18 literatūras avoti un darbam ir 10 pielikumi.
Keywords Ceļu būvuzraudzības problēmas Latvijā risinājumi Kr. Barona Pils ielas Rotācijas aplis Siguldā
Keywords in English road construction supervision problems Latvia, roundabout reconstruction in Sigulda
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 09.01.2015 15:53:09