Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language Nodokļu administrācijas lēmumu pārsūdzēšanas sistēma un tās pilnveidošana
Title in English Tax Administration Decision Appeal System and their Improvement
Department 22315 Department of Customs and Taxes
Scientific advisor K.Ketners
Reviewer V.Andrējeva, RTU asoc. profesore, Dr.oec.
Abstract ANOTĀCIJA Maģistra darba tēma Nodokļu administrācijas lēmumu pārsūdzēšanas kārtība ir aktuāla, jo, ņemot vērā apstākli, ka pirmstiesas strīdu izskatīšanas rezultātā pieņemto lēmumu skaitam pēdējos gados ir tendence pieaugt visās lēmumu grupās, būtiski, ka nodokļu administrācijas lēmumu pārsūdzēšanas sistēma ir efektīva, ātra un nacionālajos normatīvajos aktos pareizi noformēta, līdz ar to maģistra darba mērķis ir izpētīt nodokļu administrācijas lēmumu pārsūdzēšanas sistēmu, konstatēt tās trūkumus, kā arī piedāvāt priekšlikumus tās uzlabošanai. Saskaņā ar maģistra darba mērķi, kā pētījuma objektu autore izvirza nodokļu administrācijas lēmumu pārsūdzēšanas sistēmu, bet par pētījuma priekšmetu lēmumu pārsūdzēšanas sistēmas ietekmējošos faktorus. Saskaņā ar darba mērķi autore izvirza šādus darba uzdevumus: 1) Izanalizēt nodokļu administrācijas lēmumus un to būtību, sniedzot nodokļu administrācijas vispārīgu raksturojumu, kā arī apskatot nodokļu administrācijas lēmumu būtību; 2) Apskatīt nodokļu administrācijas pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību, izvērtējot sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtību, izanalizējot lēmumu pārsūdzēšanas nosacījumus, kā arī apskatot vienošanās līguma būtību; 3) Veikt nodokļu administrācijas lēmumu analīzi, apskatot pieņemto nodokļu administrācijas lēmumu saturu, kā arī izvērtējot lēmumu pārsūdzēšanas praktiskos aspektus un sekas. Maģistra darba praktiskā vērtība ir nodokļu administrācijas lēmumu pārsūdzēšanas sistēmas teorētiska un praktiska izpēte, lēmumu pārsūdzēšanas sistēmas trūkumu konstatēšana, kā arī priekšlikumu izvirzīšana lēmumu pārsūdzēšanas sistēmas uzlabošanai. Maģistra darbs ir strukturēts 3 nodaļās. Pirmajā nodaļā ir izanalizēti nodokļu administrācijas lēmumi un to būtība. Otrajā nodaļā ir apskatīta nodokļu administrācijas pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība, savukārt trešajā nodaļā ir veikta nodokļu administrācijas lēmumu analīze, apskatot pieņemto nodokļu administrācijas lēmumu saturu, kā arī izvērtējot lēmumu pārsūdzēšanas praktiskos aspektus un sekas. Maģistra darba apjoms ir 88 lapas. Darbā ir ietvertas 3 nodaļas un 8 attēli.
Keywords Nodokļu administrācijas lēmumu pārsūdzēšanas sistēma un tās pilnveidošana
Keywords in English Tax Administration Decision Appeal System and their Improvement
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 08.01.2015 14:10:58